Karayipler Topluluğu (CARICOM)

Kuruluşun Amacı:

Üye ülkeler arasında ekonomik entegrasyon ve işbirliğinin teşvik edilmesi, üyeler arasında ticaretin arttırılması ve dış politika eşgüdümünün sağlanması amacıyla kurulmuştur.

Kuruluş Tarihi:

4 Temmuz 1973

Merkezi:

Georgetown, Guyana

Genel Sekreteri Vekili:

Dr. Carla Barnett

Üye Ülkeler:

Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Belize, Dominika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Montserrat, St. Kitts ve Nevis, St. Lucia, St. Vincent ve Grenadines, Surinam, Trinidad ve Tobago.

Ortak Üyeler: Anguilla (1999), Bermuda (2003), British Virgin Islands (1991), Cayman Adaları (2002), Turks and Caicos Adaları (1991)

Kuruluşun Tarihi

Karayip Denizi’ndeki ada devletleri ve sahildar 15 ülkenin asil, 5 ülkenin ortak üyesi olduğu Karayip Topluluğu (CARICOM) 4 Temmuz 1973 yılında Trinidad ve Tobago’nun Chaguaramas şehrinde kurulmuştur. CARICOM, bölgedeki İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülke liderlerinin Karayip Serbest Ticaret Birliği’ni bir ortak pazara dönüştürmek fikrinden yola çıkılarak kurulmuştur. CARICOM kurucu belgesi (Chaguaramas Anlaşması), 2002 yılında gözden geçirilerek, bütün üyelerce benimsenmiştir.

CARICOM’un tek pazar ve ekonomik alan oluşturulması hedefi çerçevesinde, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı, üye ülke vatandaşlarının herhangi başka bir üye ülkede iş kurma serbestisi, ortak gümrük tarifesi, sermayenin serbest dolaşımı, ortak ticaret politikası, işgücünün serbest dolaşımı ve diğer ortak ekonomik ve mali politikaların uygulanması amaçlanmaktadır.

Ana organlar, Hükümet Başkanları Konferansı ve Bakanlar Konseyi’dir. 5 yardımcı organ, 3 komite ve Sekretarya bu organların çalışmalarına destek vermektedir.

Karayip Topluluğu (CARICOM) Dönem Başkanlığı halihazırda Bahamalar tarafından yürütülmektedir. Bahamalar 1 Ocak-1 Temmuz 2023 tarihlerinde Dönem Başkanlığı görevini sürdürecektir.

Türkiye’nin CARICOM ile İlişkileri

Gözlemci üyelik sistemi bulunmayan CARICOM ile ülkemiz arasında İstişare ve İşbirliği Tesis Edilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası, 2 Eylül 2011 tarihinde imzalanmıştır.

2008 yılında Türkiye-CARICOM Üst Düzeyli Memurlar Toplantısı İstanbul’da yapılmıştır. Türkiye-CARICOM İstişare ve İşbirliği Mekanizması Birinci Dışişleri Bakanları Toplantısı ise 17-21 Temmuz 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiş olup, üyelerden 11’i anılan toplantıya Bakan seviyesinde katılmıştır.

Türkiye, CARICOM Kalkınma Fonu (CDF) ’na gönüllü olarak katkıda bulunmaktadır.

CARICOM’a ülkemizin Port of Spain Büyükelçisi akreditedir.