Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ)

Kuruluş Tarihi : 25 Haziran1992

Merkezi : İstanbul

Genel Sekreteri : Lazar Comanescu (Romanya)

Resmi Dilleri : İngilizce, Rusça

Uluslararası Teşkilat Künyesi: Bölgesel bir ekonomik işbirliği örgütü olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), ülkemizin öncülüğünde 25 Haziran 1992 tarihinde düzenlenen İstanbul Zirvesiyle kurulmuş olup, 1994 yılında hizmete giren Daimi Sekretaryası İstanbul’da bulunmaktadır.

KEİ’nin Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan olmak üzere 13 üyesi bulunmaktadır.

KEİ Dönem Başkanlığı 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Sırbistan tarafından yürütülmekte olup, 1 Temmuz 2023 tarihinde ülkemiz tarafından devralınacaktır.

Teşkilatın Temel Hedefleri: KEİ, üyesi ülkelerin potansiyellerinden, coğrafi yakınlıklarından, ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden yararlanarak aralarındaki ikili ve çok taraflı ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkilerini çeşitlendirmeleri ve daha da geliştirmeleri, böylelikle Karadeniz havzasının bir barış, istikrar ve refah bölgesi olmasını amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için seçilen ana araç ise ekonomik işbirliğidir.

KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi: KEİ’nin tek karar organı olan Dışişleri Bakanları Konseyi, Dönem Başkanı ülke tarafından yılda iki defa toplanmaktadır.

KEİ’nin bağlı kuruluşları: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB), Uluslararası Karadeniz Etütleri Merkezi (ICBSS) ve KEİ İş Konseyi (BC) KEİ çatısı altındaki bağlı kuruluşlardır.

Ülkemizin Teşkilatla İlişkileri: Ülkemiz, Karadeniz bölgesinin en kapsayıcı uluslararası teşkilatı olan KEİ’nin kuruluşuna öncülük etmiş olup, faaliyetlerine aktif katılım sağlamakta, Sekretaryasına İstanbul’da evsahipliği yapmakta, KEİ çerçevesinde somut işbirliği projelerinin hayata geçirilmesi için çaba sarfetmektedir.

Sekretarya’da ülkemize daimi olarak tahsisli bulunan KEİ Genel Sekreteri Birinci Yardımcılığı görevini Büyükelçi Merve Safa Kavakcı yürütmektedir.

KEİ Çalışma Grupları: KEİ bünyesinde, ticaret ve ekonomi, ulaştırma, enerji, haberleşme, bilim ve teknoloji başta olmak üzere çeşitli konularla ilgili 19 adet çalışma grubu, yardımcı organlar olarak faaliyet göstermektedir.

KEİ Zirveleri: KEİ’nin 10, 15, 20 ve 25. Yıl Zirve Toplantıları ülkemizin evsahipliğinde İstanbul’da yapılmıştır.