İzlanda Ekonomisi

1. İZLANDA EKONOMİSİ (2019)

GSYİH (milyar Dolar)

26

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

1,9

Nüfus (milyon)

0,3

Nüfus artış hızı (%)

1,08

Kişi Başına GSYİH (PPP, Dolar)

56.640

Enflasyon Oranı (%)

3,0

İşsizlik Oranı (%)

2,7

İhracat (milyar Dolar) -nominal

12

İthalat (milyar Dolar) - nominal

11

Para birimi

İzlanda Kronası

Kaynak: Economist Intelligence Unit (EIU)

Başlıca ticaret ortakları : Hollanda, İngiltere, İspanya, ABD, Çin, Norveç, Almanya.

Başlıca İhracat Kalemleri: Petrol yağları ve minerallerden elde edilen yağlar, suni korendon alüminyum oksit ve hidroksit

Başlıca İthalat Kalemleri: İşlenmemiş alüminyum ile balık ve deniz ürünleri

2. İKİLİ İLİŞKİLER

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

DENGE

HACİM

2017

200

32

167

232

2018

24

27

-3

51

2019

19

26

-7

45

Kaynak: TUİK (Milyon Dolar)

2018 yılında İzlanda‘ya ihracatımız 24 milyon Dolar, İzlanda‘dan ithalatımız 27 milyon Dolar ve ikili ticaret hacmimiz 51 milyon Dolar olmuştur.

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Demiryolu ve tramvay dışındaki araçlar, tuz, sülfür, alçı gibi maddeler ve elektronik cihazlar

Başlıca İthal Ürünlerimiz : Balık ve deniz kabukluları, işlenmemiş alüminyum, makine ve sıcak su kazanları

2002-2019 döneminde İzlanda sermayeli firmaların ülkemizdeki yatırımları miktarı 3 milyon Dolar, aynı dönemde Türk firmalarının İzlanda’daki yatırımları da 2 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında ülkemizi 3.966 İzlandalı turist ziyaret etmiştir.