Irak’a Seyahat Edecek Vatandaşlarımıza Yönelik Duyuru, 17 Temmuz 2012

1. Irak'a seyahat edecek Türk vatandaşları, hamili bulundukları pasaport türü ne olursa olsun vizeye tabidir.

Havayoluyla seyahat:

2. Yalnızca umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları, üçüncü bir ülkeye uğramaksızın havayoluyla doğrudan Bağdat, Basra, Necef ve Musul’a seyahatlerinde havalimanına varışlarında 30 gün kalış süreli giriş vizesi alabilmektedir. Havalimanında vize itası kolaylığından yararlanırken, hamili olunan pasaport türü önem taşımaktadır. Havalimanında vize uygulaması diplomatik pasaport, hususi pasaport ve hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşlarını kapsamamaktadır. Bu tür pasaport hamili Türk vatandaşları, seyahatlerinden önce Irak temsilciliklerinden vize almadıkları takdirde, Irak’a varışlarında havalimanından geri çevrilmektedir.
 
3. Diğer taraftan, Irak Kürt Bölgesi (IKB) içindeki Erbil ve Süleymaniye’ye seyahatlerinde ise, hamili bulunulan pasaport türü ne olursa olsun tüm vatandaşlarımız havalimanına varışlarında 10 gün kalış süreli geçici izin alabilmektedir.

4. IKB dışındaki Irak’ın herhangi bir yerine Türkiye dışında bir ülkeden seyahat eden Türk vatandaşları, havalimanında giriş vizesi uygulamasından yararlanamamaktadır. Bu nedenle, başka bir ülkeden Irak’a seyahatlerden önce Irak temsilciliklerinden vize alınması zorunludur. Bununla birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) makamları, Türkiye dışındaki başka bir ülkeden Erbil ve Süleymaniye’ye seyahat eden Türk vatandaşlarına da 10 gün kalış süreli geçici giriş izni vermektedir.

5. IKBY makamları tarafından Erbil ve Süleymaniye havalimanlarından giren vatandaşlarımıza verilen 10 gün kalış süreli geçici giriş izni, yalnızca IKB’de geçerli kabul edilmektedir. Sözkonusu geçici izinle Irak’ın IKB dışındaki bölgelerine (Dohuk, Erbil ve Süleymaniye vilayetleri dışındaki vilayetlere) seyahat edildiği takdirde, Türkiye dahil tüm yabancı ülke vatandaşları Irak’a yasa dışı yollardan giriş yapmış kabul ederek yasal takibata uğramaktadırlar. Bu durumda, IKBY makamlarınca verilen geçici izinle IKB dışındaki bölgelere seyahat eden vatandaşlarımız tutuklanmak ve İkamet Yasası’nı ihlalden asgari 3 ay hapis cezası istemiyle yargılanmak riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Karayoluyla seyahat:

6. Havayoluyla seyahatlerde belirli koşullar çerçevesinde geçerli olan sınır kapısında giriş vizesi itası uygulaması karayoluyla seyahatlerde uygulanmamaktadır.

7. Bununla birlikte, ülkemiz ile Irak arasındaki tek kara hudut kapısını teşkil Habur Sınır Kapısı’nın Irak tarafındaki karşıtı İbrahim Halil Sınır Kapısı’nda IKBY makamları, hamili bulunan pasaport türünden bağımsız olarak, vatandaşlarımıza 10 gün kalış süreli geçici izin vermektedir.

8. Erbil ve Süleymaniye havalimanlarında olduğu gibi, IKBY makamları tarafından İbrahim Halil Sınır Kapısı’nda verilen 10 gün kalış süreli geçici giriş izni, yalnızca IKB’de geçerli kabul edilmektedir. Sözkonusu geçici izinle Irak’ın IKB dışındaki bölgelerine (Dohuk, Erbil ve Süleymaniye vilayetleri dışındaki vilayetlere) seyahat edildiği takdirde, IKB dışındaki bölgelere seyahat eden vatandaşlarımız tutuklanmak ve İkamet Yasası’nı ihlalden asgari 3 ay hapis cezası istemiyle yargılanmak riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Denizyoluyla seyahat:

9. Başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Iran olmak üzere bazı ülkelerin limanlarından Basra’ya deniz ulaşımı yoluyla da seyahat etmek mümkün olmakla birlikte, Basra deniz limanlarında giriş vizesi ita edilmediğinden, denizyolunu kullanacak vatandaşlarımızın da seyahatleri öncesinde Irak’ın dış temsilciliklerinden vize almış olmaları gerekmektedir.

İkamet ve çalışma izni:

10. Bağdat, Basra, Necef ve Musul havalimanları ile Irak temsilciliklerinde ita edilen vizeler, Irak’ta yalnızca 30 gün kalınabilmesine imkan tanımaktadır. Irak’ta kalış süresi 30 günden fazla olacak vatandaşlarımızın bulundukları ilin valiliklerine bağlı ikamet bürolarına başvurarak oturma izni almaları gereklidir. İkamet izni almadığı halde 30 günden uzun süre Irak’ta kalan vatandaşlarımız da tutuklanmak ve İkamet Yasası’nın ihlalden asgari 3 ay hapis cezası istemiyle yargılanmak riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

11. Irak’a giriş vizesi, bir çalışma ya da ikamet izni olmadığı için, Irak’ta çalışacak vatandaşlarımızın seyahatleri öncesinde firmaları aracılığıyla çalışma vizesi almaları ve bir iş sözleşmesi temelinde Irak’a gelmeleri gerekmektedir. Irak’ta gerekli ikamet ve çalışma iznini haiz bulunmadan çalışan vatandaşlarımızın tutuklanması ve hapis cezasına çarptırılması vakalarında giderek artış görülmektedir. Ayrıca, çalışma ve ikamet izni olmadan çalışan vatandaşlarımız ile işverenleri arasında ihtilaf yaşandığında, Irak’ta yasadışı bulundukları cihetle vatandaşlarımızın Irak makamları nezdinde haklarını aramaları mümkün olamamaktadır.

12. Öte yandan, yabancıların Irak’ta kalış kurallarını düzenleyen İkamet Yasası’na göre, ikamet izni alarak Irak’ta kalan yabancıların, Irak’tan ayrılışlarından önce, ikamet izni için başvuruda bulunulan ikamet bürosuna giderek çıkış vizesi almaları gerekmektedir. Irak makamları, bu işlem yapılmadığı takdirde, yabancı ülke vatandaşlarının Irak’tan ayrılmalarına izin vermemektedir.

13. Diğer taraftan, İbrahim Halil Sınır Kapısı’nda veya Erbil ve Süleymaniye havalimanlarında IKBY makamları tarafından verilen geçici izin, IKB’de yalnızca 10 gün kalınabilmesini mümkün kılmaktadır. IKB’de kalış süresi 10 günden fazla olacak vatandaşlarımızın Dohuk, Erbil veya Süleymaniye Valiliklerine bağlı ikamet bürolarına gerekli evraklar ve Irak vatandaşı bir kefil ile başvurarak ikamet izinlerini almaları gerekmektedir. Ancak, alınan bu ikamet izinleri Irak’ın IKB dışındaki bölgelerinde tanınmamaktadır.

Nakit para taşıma sınırlaması:

14. Irak yasaları, ülke dışına seyahat eden yolcuların beraberinde götürebileceği nakit para miktarına sınırlama getirmektedir. Söz konusu yasalara göre, 10 bin ABD Doları’nın üzerindeki miktarın yolcu beraberinde ülke dışına çıkarılması suç teşkil etmektedir. Bu yöndeki teşebbüsler, ilgili şahsın gözaltına alınması veya tutuklanması ile götürülmek istenen paraya el koyulmasıyla sonuçlanabilmektedir.
15. İbrahim Halil Sınır Kapısı’ndan çıkışlarda, 10 bin ABD Doları’nın üstündeki meblağların sınır kapısındaki ilgili birime bildirilmesi suretiyle cüz’i bir miktar kesinti karşılığında ülkemize götürülmesi mümkün olmaktadır.

Güvenlik:

16. Irak’taki güvenlik şartlarında son yıllarda bir düzelme olmakla birlikte, ülkede güvenlik ve istikrar tam olarak tesis edilememiştir. Ölümle sonuçlanan şiddet ve terör eylemlerine hala sıkça rastlanmaktadır. Irak’a seyahat edecek vatandaşlarımızın bu durumu göz önünde bulundurmaları önem taşımaktadır.

17. Geçtiğimiz dönemde, Irak’ta çalışan vatandaşlarımızın kaçırılma ve rehin alınma gibi istenmeyen durumlarla karşılaştığı görülmüştür. Geçmişe oranla daha azalmış olsa da, Irak’ta halen çeşitli terör ve suç örgütleri yabancı ülke vatandaşlarını kaçırarak fidye talep edebilmektedir. Vatandaşlarımızın bu gibi olaylar yaşamamaları için iş ortaklarını dikkatli seçmeleri, tanımadıkları insanlara güvenmemeleri ve Irak’ta ikametleri sırasında güvenli, merkezî yerleri seçmeleri tavsiye olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.