İngiltere Üzerinden Diğer Ülkelere Aktarmalı Seyahat Edecek Vatandaşlarımıza Yönelik Duyuru, 13 Mart 2014

İngiltere üzerinden diğer ülkelere aktarmalı seyahat edecek vatandaşlarımız transit vizeye tabidir. Bununla birlikte, vatandaşlarımızın, gidilecek ülkeye (onward flight) 24 saat içinde uçmaları ve gerekli vizelerinin/belgelerinin olması şartının yanı sıra aşağıdaki koşullardan birini sağlamaları halinde, transit vizeden muaf olacakları (transit without visa concession) Londra Başkonsolosluğumuz tarafından bildirilmektedir:

- Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda veya Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) seyahat etmeleri, bu ülkelere giriş izni veren geçerli vizelerinin olması veya bu ülkelere geçerli bir vizeyle en son giriş yapılmasından bu yana 6 aydan daha az bir süre geçmiş olması,

- 21 Nisan 1998 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla, ABD’de sürekli oturum izni bulunması,

- 28 Haziran 2002 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla, Kanada’da sürekli oturum izni bulunması,

- Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ülkelerinden birine girişte “D” vize kategorisinde geçerli bir vize bulunması (uniform format category D visa),

- Herhangi bir Avrupa Ekonomik Alanı ülkesi tarafından ita edilmiş oturum iznine sahip bulunması (uniform format residence permit).

Konu hakkındaki ayrıntılı bilgilere, İngiltere İçişleri Bakanlığı internet sayfasından (https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/turkey/transit) ulaşılabilmektedir. Sözkonusu internet sayfasında, transit vizeden muaf tutulma kararının tabiatıyla İngiliz sınır makamlarının ihtiyarında olduğu kaydedilmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.