Türkiye´nin Latin Amerika ve Karayiplere Yönelik Politikası ve Bölge Ülkeleri ile İlişkileri

Ülkemizin Latin Amerika ve Karayipler (LAK) bölgesiyle ilişkileri 19. yüzyılın ikinci yarısına dayanmaktadır. 1860 yılından Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Osmanlı İmparatorluğu’ndan Latin Amerika’ya çeşitli göç dalgaları gerçekleşmiştir. Çoğunluğu Arap olan bu göçmenler, taşıdıkları Osmanlı pasaportlarından dolayı bölgede “Los Turcos” (Türkler) olarak anılmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu ile bazı Latin Amerika ülkeleri arasında diplomatik ve konsolosluk ilişkileri de aynı dönemde başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ni bölge ülkelerinden ilk tanıyan 1926 yılında Şili olmuştur. 1940’lı yıllardan itibaren bölgede mukim Büyükelçiliklerimiz açılmaya başlamıştır. 1990’lı yıllara kadar ülkemizin bölgeyle ilişkileri dostane ancak durgun olarak seyretmiş, ilişkilerdeki durgunluk coğrafi uzaklık ile farklı dış politika önceliklerinden kaynaklanmıştır.

Merhum Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’in 1995 yılında Arjantin, Brezilya ve Şili’yi kapsayan resmi ziyareti, tarihte bir Türk Cumhurbaşkanı’nın gerçekleştirdiği ilk Latin Amerika ziyareti olması açısından bir dönüm noktası olmuştur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Şubat 2015’te Meksika, Kolombiya ve Küba’yı kapsayan bölge turu, 20 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ikinci ziyarettir. Sayın Cumhurbaşkanımız 31 Ocak-4 Şubat 2016 tarihlerinde Şili, Peru ve Ekvator’u içeren ikinci bir bölge turu daha yapmıştır.

Latin Amerika ve Karayipler’e Açılımımız

Türkiye, çok yönlü dış politikası çerçevesinde LAK bölgesiyle ilişkilerini geliştirmek amacıyla özellikle son 20 yıldır bölge ülkelerine yönelik olarak daha aktif bir politika izlemektedir. 1998 yılında bölgedeki Büyükelçilerimizin, bölge ülkelerinin Türkiye’deki Fahri Konsoloslarının ve Türk özel ve kamu sektörü temsilcilerinin katılımıyla Bakanlığımızda düzenlenen bir dizi toplantı sonucunda “Latin Amerika ve Karayipler Eylem Planı” hazırlanarak uygulamaya konmuştur. Eylem Planı 2006 yılında güncellenmiş ve aynı yıl ülkemizde Latin Amerika ve Karayipler Yılı ilan edilmiştir. Sözkonusu plan bölgeye açılımımızın yol haritasını oluşturmaktadır.

Siyasi ilişkiler

Latin Amerika ve Karayipler açılım politikamız kapsamında bölge ülkeleriyle üst düzey ziyaretler ve toplantılar düzenlenerek siyasi ilişkilerimizin gelişmesine, ticari, ekonomik, askeri, kültürel ve teknik işbirliği anlaşmaları imzalanmasına, ticaretin teşvikine, diplomatik temsilin ve kültürel etkileşimin arttırılmasına öncelik verilmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Şubat 2015’te Meksika, Kolombiya ve Küba’yı kapsayan bölge turu, 20 yıl aradan sonra bu seviyede yapılan ikinci ziyaret olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız 31 Ocak-4 Şubat 2016 tarihlerinde Şili, Peru ve Ekvator’u içeren ikinci bir bölge turu daha yapmıştır. Sayın Bakanımız 2017 yılının ilk aylarında Arjantin, Paraguay, Dominik Cumhuriyeti ve Meksika’yı ziyaret etmiştir.

2011 yılında Brezilya eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff ve Arjantin eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner; 2012 yılında Şili eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Ekvator eski Devlet Başkanı Rafael Correa ve Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos; 2013 yılında Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto; 2015 yılında G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto ve Brezilya eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff; 2016 ve 2017 yıllarında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkemizi ziyaret etmişlerdir.

Meksika ve Brezilya ile ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmış, ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesi amacıyla 2006 yılında Brezilya ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu, 2013 yılında da Meksika ile İki Uluslu Üst Düzey Komisyon kurulmuştur. Bölgenin öndegelen ülkeleriyle ilişkilerimizin hukuki altyapısı büyük ölçüde tamamlanmıştır. 17 ülkeyle siyasi istişare mekanizması kurulmuştur. Bunlar, Arjantin, Bolivya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Guatemala, Guyana, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Meksika, Paraguay, Peru, Şili, Uruguay ve Venezuela’dır.

Ekonomik ilişkiler

LAK bölgesi, 629 milyon nüfusu, 5,3 trilyon ABD Doları seviyesindeki gayri safi yurtiçi hasılası, Brezilya ve Meksika gibi yükselen ekonomileri, sahip olduğu zengin doğal kaynakları ve büyüyen orta sınıfı ile önemli fırsatlar sunmaktadır. Küresel ekonomik veriler, LAK bölgesinin 2014-2016 yıllarında yaşadığı ekonomik daralma, yüksek enflasyon ve işsizlik gibi sıkıntıları geride bırakarak 2017 yılında toparlanma dönemine girdiğini ve 2018-2021 yılları arasında büyüyeceğini göstermektedir. 2006 yılında LAK bölgesi ile ticaret hacmimiz 3,4 milyar ABD Doları iken 2016 yılında iki kattan fazla artarak 7 milyar ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

İşadamlarımızın bölgedeki fırsatlarla ilgili güvenilir ve düzenli bilgi temin edebilmesi amacıyla bölgedeki Ticaret Müşavirliklerimizin sayısı arttırılmaktadır. Arjantin, Ekvator, Kolombiya, Küba, Meksika, Peru, Şili ve Venezuela’da Ticaret Müşavirliğimiz, Brezilya’da ise Ticaret Ataşeliğimiz bulunmaktadır.

Bölge ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla öncelikle ticari ve ekonomik içerikli anlaşmaların tamamlanması hedeflenmiştir. Bu bağlamda 18 ülkeyle (Arjantin, Bolivya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaika, Kolombiya, Küba, Meksika, Nikaragua, Paraguay, Peru, Şili, Uruguay, Venezuela) imzalanan Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde Karma Ekonomik Komisyon için gerekli hukuki altyapı oluşturulmuştur.

Şili ile Serbest Ticaret Anlaşmamız (STA) 2011 yılında yürürlüğe girmiştir. Halen Ekvator, Kolombiya, Meksika ve Peru ile STA müzakerelerimiz devam etmektedir. Bu bağlamda bölge ülkelerinin yanısıra Karayip Topluluğu (CARICOM), Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ve Pasifik İttifakı gibi ekonomik bütünleşmeyi ve ortak pazar kurmayı hedefleyen bölgesel örgütlerle de STA imzalanması amaçlanmaktadır.

THY, Sao Paulo ve Buenos Aires’e başlatılmış olan uçuşlara ek olarak 2016 yılında Bogota, Panama, Havana ve Karakas’ı da varış noktaları arasına eklemiştir. THY, bölgedeki diğer önemli merkezlere de doğrudan uçuş düzenleyerek veya bölgesel havayolu şirketleriyle kod paylaşımı anlaşmaları aracılığıyla ağını daha da geliştirmeyi hedeflemektedir. THY uçuşları ekonomi, ticaret, turizm ve kültür gibi birçok alanda bölgeyle ilişkilerimize önemli katkıda bulunmaktadır.

Bölgeye Yönelik Kalkınma Yardımlarımız:

TİKA aracılığıyla yürütülen kalkınma işbirliği ve insani yardımlarla bölge ülkeleriyle dayanışma sağlanarak ülkemizin görünürlüğünün arttırılması amaçlanmaktadır. TİKA 2015 yılında bölgedeki ilk koordinasyon ofisini Meksika’da, ikincisini 2016 yılında Bogota’da açmış, 2012-2017 yılları arasında Eğitim, Sağlık, Su ve Hıfzıssıhha, Acil ve İnsani Yardımlar, İdari Birimlerin Geliştirilmesi, Sosyal İhtiyaçların Karşılanması, Kültürel Hayata Katkı, Ulaştırma ile Tarım ve Hayvancılık sektörlerinde 11 milyon ABD Doları civarında 127 proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir.

Ülkemiz, TİKA projelerinin yanısıra LAK bölgesinin barış, istikrar ve refahına da katkılarda bulunmaktadır. Kolombiya Hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasındaki barış sürecine, Belize ile Guatemala arasındaki sınır sorununa maddi ve teknik destek verilmekte ve Bogota’daki Barış Süreci Misyonuna personel katkısı sağlanmaktadır. Emniyet mensuplarımız, 2004 yılından bu yana Haiti’de düzen ve istikrarın sağlanması için kurulan BM Haiti İstikrar Misyonu (MINUSTAH) ile 15 Ekim 2017 itibarıyla MINUSTAH’ın yerini alan BM Haiti Adalet Destek Misyonu’nda (MINUJUSTH) görev yapmaktadırlar.

Kültürel ve Akademik İşbirliği:

Kültürel diplomasimiz bağlamında Brezilya, Meksika ve Venezuela’da Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri açılması için çalışmalar devam etmektedir. Ankara Üniversitesi ile Havana Üniversitesi arasındaki işbirliği çerçevesinde, 2013 yılında Havana Üniversitesi bünyesinde Türk Tarihi ve Kültür Merkezi kurulmuştur. Kito'daki Ekvator Merkez Üniversitesi'nde Türkoloji bölümü açılmasına ilişkin çalışmalar sürmektedir. Bogota'daki Ulusal Üniversite'de Türk Tarihi ve Kültürü ile Türkçe dersleri verilmektedir. Türkiye Bursları kapsamında bugüne kadar LAK bölge ülkelerinden 300’den fazla öğrenci burslardan yararlandırılmıştır. Kamu diplomasimiz ve ülkemizin tanıtımı açısından büyük önem verdiğimiz Anadolu Ajansı’nın LAK Ofisi Ekim 2017’de Bogota’da açılmış ve İspanyolca yayın hayatına başlamıştır.

Bölgesel Örgütlerle İlişkiler

LAK ülkeleriyle temaslarımız için önemli platformlar sunan bölgesel örgütlerden birçoğuyla kurumsal ilişkiler kurulmuştur. Bu çerçevede ülkemiz, 1998 yılında Amerikan Devletleri Örgütü’ne (OAS), 2000 yılında Karayip Devletleri Birliği’ne (ACS) ve 2013 yılında Pasifik İttifakı’na gözlemci üye olarak kabul edilmiştir. MERCOSUR ile 2010 yılında Siyasi İstişare ve İşbirliği Mekanizması kurulmuş, bugüne kadar iki tur Siyasi İstişare Toplantısı yapılmıştır. Doğu Karayip Devletleri Örgütü (OECS) ile kurumsal ilişkiler kurulmasını öngören mutabakat muhtırası ise 4 Haziran 2016 tarihinde Havana’da düzenlenen ACS 7. Zirvesi marjında imzalanmıştır.

Gözlemci üyelik sistemi bulunmayan CARICOM ile ülkemiz arasında 2011 yılında İstişare ve İşbirliği Mekanizması kurulmuştur. Ülkemiz, Mart 2014’te St. Vincent ve Grenadinler’deki CARICOM Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne özel konuk sıfatıyla katılmış, 2014 Temmuz ayında ise İstanbul’da CARICOM İstişare ve İşbirliği Mekanizması Dışişleri Bakanları 1. Toplantısı düzenlenmiştir. 14 üye ülkeden 11’inin (Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Belize, Guyana, Jamaika, St. Kitts ve Nevis, St. Lucia, St. Vincent ve Grenadinler, Surinam, Trinidad ve Tobago) Bakan düzeyinde temsil edildiği bu toplantı, Türkiye ile CARICOM arasında bugüne kadar yapılmış en üst düzeyli etkinlik olmuştur.

Sayın Bakanımızın 2015 Şubat ayında Guatemala’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında düzenlenen Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Dışişleri Bakanları I. Forumu sırasında imzalanan anlaşmayla ülkemiz SICA’ya bölge-dışı gözlemci üye olarak kabul edilmiştir. Türkiye-SICA II. Dışişleri Bakanları Forumu ülkemizin evsahipliğinde 20 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiştir.

Türkiye-CELAC Dörtlüsü I. Dışişleri Bakanları Toplantısı 2013 Eylül ayında New York’ta BM 68. Genel Kurulu, II. Toplantısı 2015 Eylül ayında BM 70. Genel Kurulu, III. Toplantısı BM 71. Genel Kurulu marjında 2016 Eylül ayında gerçekleştirilmiştir. Türkiye-CELAC Dörtlüsü (Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Ekvator ve Guyana) IV. Dışişleri Bakanları Toplantısı, Türkiye-SICA II. Dışişleri Bakanları Forumu’nun ardından 21 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın son Latin Amerika ziyareti sırasında merkezi Şili’de bulunan BM Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonuna (ECLAC) yaptığımız üyelik başvurusu 2017 Ocak ayında kabul edilmiştir. Üyeliğimiz 25 Temmuz 2017’de gerçekleştirilen EKOSOK toplantısında onaylanarak resmileşmiştir.

Açılım stratejimizin bir diğer önemli boyutunu oluşturan parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, ulusal parlamentoların yanısıra bölgedeki parlamenter örgütlerle de kurumsal ilişki kurulması hedeflenmiş, bu çerçevede TBMM tarafından Latin Amerika Parlamentosu’na (PARLATINO) gözlemci üyelik başvurusu yapılmıştır. Ayrıca, Orta Amerika Parlamentosu (PARLACEN), Orta Amerika ve Karayipler Havzası Parlamento Başkanları Forumu (FOPREL), Amerikalar Parlamenter Konfederasyonu (COPA), MERCOSUR Parlamentosu (PARLASUR) ve Amerikalar için Parlamenterler (ParlAmerica) gibi bölgesel parlamentolarla temaslar kurulmuştur. Bu parlamenter kuruluşlarla ilişkilerimize kurumsal nitelik kazandırılmasına yönelik girişimlerimiz sürdürülmektedir.