Hırvatistan

PASAPORT VE VİZE

Hırvatistan 1 Temmuz 2013 tarihinde Avrupa Birliği üyesi olmuştur. Bu çerçevede, 1 Nisan 2013 tarihi itibariyle umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza Hırvatistan'dan transit geçişlerde ve bu ülkeye azami 90 gün ikamet süreli seyahatlerinde vize uygulanmaya başlanmıştır.

Resmi pasaport sahipleri ile çift veya çok girişli geçerli Schengen vizesi (C-tipi) bulunan vatandaşlarımız, Schengen ülkelerinde geçerli oturma izni bulunan vatandaşlarımız ve geçerli çift/çok girişli Bulgaristan, Romanya ve GKRY vizesi veya oturma izni bulunan vatandaşlarımız vizeye tabi değildirler. Belirtilen vize/oturum kartlarının geçerlilik süresi Hırvatistan’da kalınacak sürenin tamamını kapsamalıdır.

Bu şartları taşımayan vatandaşlarımızın Hırvatistan seyahatleri öncesinde bulundukları ülkelerdeki Hırvatistan Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarına vize başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Batı Avrupa ülkelerinde (özellikle Fransa’da) ikamet eden vatandaşlarımızın ikamet belgelerini, sürelerini uzatmak amacıyla bulundukları ülke makamlarına teslim edip yerine geçici bir belge alarak yola çıkmaları halinde, Hırvat sınır kapılarındaki yetkililer bu vatandaşlarımızın Hırvatistan’a girişlerine izin vermemektedirler.

Hırvatistan’a seyahat eden vatandaşlarımızın Hırvatistan çıkışından itibaren  pasaportlarının geçerlilik süreleri en az 3 ay olmalıdır.

Pasaportun kaybolması gibi acil durumlarda Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi tarafından makinede okunabilir geçici pasaport düzenlenebilmektedir. Bu geçici pasaportlar yalnızca Türkiye’ye yapılacak seyahatlerde bir defaya mahsus kullanılabilmekte olup, geçerlilik süresi en fazla otuz gündür.

YOL GÜZERGÂHI VE SINIR KAPILARI

Vatandaşlarımızın Hırvatistan içinde kullanabilecekleri üç yol güzergâhı bulunmaktadır:

a) Avusturya üzerinden Slovenya'ya giden vatandaşlarımızın Maribor'dan sonra Hırvatistan'a Macelj sınır kapısından giriş yapmaları ve Macelj-Krapina-Zagreb-Slavonski Brod-Bajakovo (Sırbistan sınırı) güzergâhını izlemeleri gerekmektedir. Macelj sınır kapısı ile Zagreb arasındaki yolun bir bölümü ücretli otoyol olup, Zagreb’e kadar otomobiller için halen 48 Hırvat Kunası (yaklaşık 6,4 Avro), minibüsler için 72 Hırvat Kunası (yaklaşık 9,6 Avro) tutarında ücret alınmaktadır.

b) Slovenya'ya Kuzey İtalya ve Avrupa'nın güneybatısından gelen vatandaşlarımızın Ljubljana'dan sonra Bregana sınır kapısından Hırvatistan'a giriş yapmaları gerekmektedir. Sınırdan geçer geçmez, Zagreb’e kadar otoyol için, arabayla yolculuk eden vatandaşlarımızın 7 Hırvat Kunası (yaklaşık 1 Avro), minibüsle yolculuk eden vatandaşlarımızın 9 Hırvat Kunası (yaklaşık 1,3 Avro) ödemesi gerekmektedir. Otoyoldan ayrılmadan Zagreb-Slavonski Brod-Bajakovo (Sırbistan sınırı) yolu takip edilmelidir.

c) Hırvatistan'a Macaristan üzerinden giren vatandaşlarımızın yaklaşık 91,5 km uzunluğundaki Goriçan-Zagreb otoyolunu kullanmaları halinde Zagreb’e kadar otomobiller için 44 Hırvat Kunası (yaklaşık 6 Avro), minibüsler için 65 Hırvat Kunası (yaklaşık 8,5 Avro) ödemeleri gerekmektedir.

Vatandaşlarımız, her üç güzergâhın kesiştiği Zagreb'den sonra, Slavonski Brod yönünde ilerleyerek Bajakovo'dan Sırbistan’a ulaşmaktadırlar. Zagreb-Lipovac bölümündeki 260 kilometrelik otoyol için otomobillerden 128 Hırvat Kunası (yaklaşık 17 Avro), minibüslerden 193 Hırvat Kunası (yaklaşık 26 Avro) talep edilmektedir (1 Avro = yaklaşık 7,5 Hırvat Kunası).

Hırvat otoyollarında vignette ve benzeri kart uygulaması olmayıp ödemeler gişeler vasıtasıyla yapılmaktadır. Ücretlerin Avro cinsinden de ödenmesi mümkün olmakla birlikte para üstü Kuna olarak verilmektedir. Ayrıca şu tip kredi kartlarıyla ödeme yapılması mümkündür: Diners, Maestro, Master, Visa.

GÜMRÜK KONULARI

Vatandaşlarımız, yolculuk sırasında gerek duyulabilecek veya kullanılmış eşya olarak tanımlanan kişisel eşyalarını Hırvatistan’a girişte beyan etmek zorunda değillerdir. Ticarete konu olmayacağı anlaşılan ev araç gereçleri de vergiye tabi bulunmamaktadır.

Yolcunun kişisel bagajındaki ticari mahiyette olmayan eşya, yolcu başına toplam kıymeti 2.200 Kuna (yaklaşık 300 Avro) aşmaması halinde ithalat vergilerinden muaf tutulmaktadır. 15 yaşından küçük yolcular, toplam eşya kıymeti 1.100 Kuna’yı (yaklaşık 140 Avro) aşmaması halinde ithalat vergileri muafiyetinden yararlanabilmektedir. İthal edilen ürünün kıymeti aşması halinde bunun iki veya daha fazla kişiye bölünmesine müsaade edilmemekte, toplam değerine göre gerekli harçlar ve vergiler alınmaktadır. Benzer şekilde, birkaç kişinin vergi ve harç muafiyetlerinin, bu tek kalemin değerini kapsayacak şekilde birleştirilmesine müsaade edilmemektedir. Her tür silahın ülkeye giriş öncesinde mutlak surette sınır polisine bildirilmesi ve gerekli izinlerin alınması gerekmektedir

Yolcu beraberinde ayrıca, 2 paket sigara (40 adet) veya 10 adet puro, 1 litre % 22’den fazla alkollü içki veya 2 litre % 22’den daha az alkollü içki bulundurulabilmektedir (18 yaşından küçüklerin alkol ve sigara hakları bulunmamaktadır). 30 günlük kullanım için beraberinde geçerli tıbbi dokümanla ilaç taşınabilir (ilacın üretildiği ülkenin resmi makamlarınca onaylanmış olması gerekmektedir). Uyuşturucu kapsamında kabul edilen bir ilaç bulundurulması halinde mutlaka doktor reçetesinin veya raporun taşınması gerekmektedir (Sadece beş günlük kullanım için ilaç bulundurulabilir).

Koruyucu maske de kişisel kullanım miktarını aşması halinde ithalat prosedürüne tabidir.

Yukarıda sayılan miktarlar aşıldığı takdirde, gümrük vergisi ödenmesi talep edilmekte, bunların araçlarda saklanmış halde bulunması durumunda ise kaçakçılık sayılarak, ceza uygulanmaktadır.

Yolcu beraberinde canlı hayvan taşınması halinde, uluslararası sağlık sertifikası veya veteriner sertifikasının yanısıra mikroçip ve kuduz aşısının bulundurulması zorunludur.

Üçüncü ülkelerden et ve süt ürünlerinin (beyaz peynir vb.) Hırvatistan’a girişlerine AB mevzuatı çerçevesinde izin verilmemekte; bunlara hem el konulmakta hem de yüksek cezalar uygulanmaktadır. Bal, yumurta gibi hayvansal kökenli gıdaların; üzerinde üreticinin belli etiketi ve ambalajı olan (evde yapılmamış) ürünlerin toplam ağırlığı 2 kilogramı aşmayacak şekilde ülkeye girişine izin verilmektedir.

Ülkeye beyan etme zorunluluğu bulunmadan girişine izin verilen yabancı para miktarı en fazla 10.000 Avro veya dengi diğer para birimleridir. Bu meblağı aştığı takdirde nakit para miktarı gümrükte form doldurularak beyan edilmelidir. Ayrıca vatandaşlarımızın şahsi kullanımları dışındaki altın, mücevher vb. ticari eşya sayıldığından Hırvatistan'a girişte gümrük memuruna mutlaka yazılı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Geçmiş yıllarda, Hırvatistan'dan transit geçişleri sırasında yanlarında taşıdıkları dikkat çekici miktardaki ziynet eşyasına el konulan vatandaşlarımız olmuştur. Büyükelçiliğimiz aracılığıyla yapılan itirazlara rağmen, vatandaşlarımız altınlarını geri alamamışlardır.

Öte yandan geçmiş yıllarda olağan sınır/gümrük kontrolleri yapan Hırvat yetkililerle bu konuda tartışmaya giren bazı vatandaşlarımızın çeşitli cezalara çarptırıldığı görülmüş olup, vatandaşlarımızın yerel mevzuat çerçevesinde yapılan kontrollere saygı göstermeleri önem arzetmektedir.

KARAYOLLARININ DURUMU VE GÜVENLİK

Geçtiğimiz yıllarda vatandaşlarımızın soygun ve hırsızlık gibi maddi kayba yol açan muhtelif olaylarla karşılaşmış oldukları bilinmekle birlikte, sözkonusu olayların sayısının sınırlı olduğu gözlemlenmektedir.

Bu gibi olayları yaşayan vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize verdiği bilgiler ışığında, otoyol ve anayollarda, iyi niyetli görünse bile, polis haricinde hiç kimsenin dur uyarısına uymamaları, sıkıştırarak durdurmaya çalışan diğer arabalara karşı uyanık olmaları önemle tavsiye olunur (Bununla birlikte, polislerin sivil araçlarla zaman zaman hız kontrolünde araç durdurma uygulaması yapabildikleri de bilinmektedir).

Öte yandan, vatandaşlarımızın, konaklama yerlerinde ve benzin istasyonlarında, kısa süreli duraklamalarda dahi, araçlarını mutlaka kilitlemeye, araç içerisinde görünür bir şekilde çanta veya değerli eşyalarını bırakmamaya ve pasaportlarını mutlaka sürekli yanlarında bulundurmaya dikkat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, park yerinde beklenirken araca yanaşan ve yolcuları çeşitli yöntemlerle araç dışına çıkarmaya çalışan kişilere karşı müteyakkız olunması ve aracın terk edilmemesi önemle tavsiye olunur.

Yol üzerinde yeterli sayıda ve iyi durumda konaklama tesisi ve benzin istasyonu bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın otel, motel, pansiyon vb. yerler haricinde herhangi bir yerde konaklamaları halinde ilk 48 saat içinde yabancılar polisine bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde suç işlenmiş sayılmakta olup, ceza verilebilmektedir.

Vatandaşlarımızın, Hırvatistan'ı transit geçişte, yaklaşık 4-5 saate ihtiyaçları olacaktır. Bu nedenle, vatandaşlarımızın Hırvatistan içinde yol üzerindeki dinlenme bölgelerinde dinlenmeleri önerilir. Konaklama yerlerinde ve benzin istasyonlarında çoğunlukla sadece Hırvat Kunası kabul edilmekte olup, sınır kapılarındaki döviz bürolarında para değiştirmek mümkündür. Uluslararası kredi kartlarının tamamı Hırvatistan'da kabul edilmektedir. Diğer taraftan, 1991-1995 yılları arasında yaşanan savaştan dolayı halen mayından arındırılmamış bazı bölgeler bulunduğu bilinmektedir. Bu sebeple, vatandaşlarımızın Hırvatistan'dan geçerken ana güzergâhlardan ayrılmamaları tavsiye edilmektedir.

Hırvatistan üzerinden transit geçiş yapan özel araçlara ilişkin yaş kısıtlaması yoktur. Araçların uluslararası sigorta kartına sahip olması gerekmektedir. Hırvat trafik yasalarına göre, araçlarda, ilk yardım çantası, üçgen flaşör, uyarı yeleği, yangın söndürme cihazı, stepne ve araç için yedek ampul bulunması mecburidir.

Hırvat trafik polisi tarafından yapılan denetlemelerde, bütün bu donanımın varlığı titiz bir şekilde denetlenmekte ve herhangi birisinin yokluğu, cezai işlem yapılmasına neden olmaktadır.

Herhangi bir kaza olması halinde, mutlaka polis tarafından bir tutanak düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, aracın ülkeden çıkışına izin verilmemektedir.

Hırvatistan yasaları gereğince, ölüm veya yaralanma ile sonuçlanmayan, sadece küçük maddi hasarın meydana geldiği trafik kazalarında, hatalı olan sürücüye para cezası verilmektedir.

Ölüm, ağır yaralanma veya büyük maddi hasarın meydana geldiği trafik kazası halinde, sürücü mahkemeye sevk edilmekte, mahkeme tarihine kadar gözaltında kalmakta ve pasaportuna el konularak, mahkeme kararına göre hapis cezasına mahkûm edilebilmektedir.

TRAFİK KURALLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Trafikte kabul edilebilir alkol oranı 25 yaşından büyük sürücüler için azami 0,5 promil, 25 yaşından küçük sürücüler ve profesyonel sürücüler için ise 0,0 promildir. Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücünün kanındaki promile göre 700 ila 20 bin Kuna arası (yaklaşık 100-2.700 Avro), alkollü araç kullanırken herhangi bir kazaya sebebiyet veren kişinin ise en az 1.000-15.000 Kuna (yaklaşık 130-2.000 Avro) trafik cezası ödemesi gerekmektedir.

- Hırvatistan otoyollarında hız sınırı genelde 130 km/saattir. Bunun altına da düştüğü olmaktadır. Yol güzergâhının fazlasıyla düz olması nedeniyle hız sınırlamalarına uymayan vatandaşlarımız trafik çevirmeleri, ceza ve dolayısıyla gecikmelerle karşı karşıya kalmaktadır.

- Hız sınırının aşılması nedeniyle verilebilecek cezalar şu şekildedir (1 Avro yaklaşık 7,5 Kuna’dır):

Sınırın 10-30 km aşılması halinde 500 Kuna,

30-50 km aşılması halinde 2.000 Kuna,

50 km’den fazla aşılması halinde 5.000-15.000 Kuna ve koruyucu tedbir olarak 1 aydan 2 yıla kadar araç kullanma yasağı.

- Trafik kurallarını ihlal eden yabancıların, sürücü belgeleri Hırvatistan sınırları içinde geçersiz sayılabilmektedir.

- 1 Ekim-1 Nisan döneminde gerçekleştirilen seyahatlerde seyir halindeki araçların farları açık olmalıdır. (yaz saati döneminde farların açık olması gerekmemekte ancak tavsiye edilmektedir. Motosikletlerin farları bütün yıl boyunca açık olmalıdır. Açık değilse, ceza tutarı 300 Kuna’dır).

BÜYÜKELÇİLİK İRTİBAT BİLGİLERİ VE YARARLI TELEFONLAR

T.C. Büyükelçiliği

Andrije Hebranga 32-34, 1. kat ZAGREB

Tel : +385-1 4864660 Faks : +385-1 4864670

Acil durumlar için Konsolosluk Çağrı Merkezi Tel: +90 312 2922929

Konsolosluk Şubesi nöbet cep telefonu: +385-99 4396520

e-mail : embassy.zagreb@mfa.gov.tr

web: http://www.zagreb.be.mfa.gov.tr

Acil telefonlar

Polis, ilk yardım ve itfaiye: 112

Polis: 192

İtfaiye: 193

İlk Yardım: 194

Karayolu SOS: 987