Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı

Kuruluş Tarihi: 1997

Merkezi: İstanbul

Genel Sekreteri: Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam (Nijerya)

Üye Ülkeler: Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan

Teşkilatın Amacı: Kalkınma yolundaki ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını iyileştirmek, ticari ilişkilerini çeşitlendirmek ve ticaret alanında üye ülkelere yeni imkanlar yaratmak, uluslararası seviyede karar verme mekanizmalarına güçlü biçimde katılımlarını sağlamak.

Teşkilat’ın Tarihi: Ülkemizin öncülüğünde, 1997 yılında İstanbul'da yapılan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile kurulan Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı’nın (D-8) Daimi Sekretaryası da İstanbul’da bulunmaktadır.

Teşkilat’ın Önemi: Toplam nüfusu 1,1 milyarı (dünya nüfusunun 1/7’si) ve toplam ekonomik büyüklükleri 4 trilyon Dolar’ı aşan D-8 ülkelerinin toplam ihracatı da (700 milyar Dolar) küresel ticaretin %14’ünü oluşturmaktadır. İslam coğrafyasının her bir köşesinde önde gelen ekonomileri bünyesinde barındırması D-8’e ayrı bir önem katmaktadır.

D-8 üyelerinin hepsi aynı zamanda İİT üyesi olup, yine İİT içinde teknolojik ve ekonomik kalkınma düzeyleri, ticari potansiyelleri ve nüfusları itibariyle önde gelen ülkeler arasında yer almaktadırlar.

İlkeleri ve kapsadığı coğrafi alan itibariyle bölgesel olmaktan ziyade küresel bir oluşum özelliğine sahip olan D-8’e üyelik tüm gelişme yolundaki ülkelere açıktır.

Teşkilat’ın Faaliyet Alanları: D-8’in ana faaliyet alanları, tarım ve gıda güvenliği, ticaret, ulaştırma, sanayi ve enerji olup, sağlık ve turizm alanlarında da çalışmalar sürdürülmektedir. Bakanlar, Komiserler ve Sektörel Çalışma grupları toplantıları yapılmaktadır.

D-8 çerçevesinde işbirliği esas itibariyle sektörel bazda yürütülmektedir. Türkiye sanayi, sağlık ve çevre; Bangladeş kırsal kalkınma; Endonezya yoksullukla mücadele ve insan kaynakları; İran bilim ve teknoloji; Malezya finans, bankacılık ve özelleştirme; Mısır ticaret; Nijerya enerji; Pakistan ise tarım ve balıkçılık alanındaki işbirliği çalışmalarını koordine etmektedir.

Türkiye’nin Teşkilat’la İlişkileri: Ülkemiz, kurucusu olduğu D-8 Teşkilatı’na önem vermekte ve Teşkilat’ın faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır. 2017-2021 yılları arasında ülkemiz tarafından yürütülen D-8 Dönem Başkanlığı görevi, 8 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen D-8 10. Zirvesi’yle Bangladeş’e devredilmiştir.

27 Temmuz 2022 tarihinde Dakka’da düzenlenen D-8 20. Bakanlar Konseyi Toplantısına Sayın Bakanımız çevrimiçi olarak katılım sağlamıştır.