Fiji'nin Ekonomisi

Fiji Pasifik Ada ülkeleri içinde en gelişmiş ve diğer ülkelerle bağlantısı en yüksek ülkedir.

Ülkenin temel gelir kaynakları turizm ve yurt dışında yaşayan Fijililerin ülkeye gönderdikleri dövizdir. 2019 yılında ülkeyi 969 bin kişi ziyaret etmiştir. Öte yandan, Fiji Kovid-19 pandemisiyle mücadele çerçevesinde 2020 Mart- 2021 Aralık döneminde sınırlarını yabancıların ülkeye girişlerine kapatmıştır. Bu durum, Fiji ekonomisi üzerinde ciddi bir olumsuz etki yaratmıştır.

Fiji’nin ana ihracat kalemi ABD’ye yapılan şişelenmiş sudur. Şeker ikinci önemli ihracat ürünüdür. Ancak, değişen hava iklim koşulları ve sık yaşanan kasırgalar şeker üretimini olumsuz etkilemektedir.

2021 yılında ihracatı 1,23 milyar ABD Doları, ithalatı ise 1,97 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.