Feridun H. Sinirlioğlu

Sayın Feridun Hadi Sinirlioğlu

Feridun H. Sinirlioğlu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Lisans

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi

ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora

31.05.1982-31.10.1982

Üçüncü Katip, Personel Dairesi Başkanlığı, Çok Taraflı Kültür
İşleri Dairesi, Dışişleri Bakanlığı

01.11.1982-28.02.1983

Askerlik Görevi

01.03.1983-22.10.1985

Üçüncü Katip/İkinci Katip, Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi,

Dışişleri Bakanlığı

22.10.1985-31.08.1988

İkinci Katip/Başkatip, T.C. Lahey Büyükelçiliği

31.08.1988-17.09.1990

Başkatip, T.C. Beyrut Büyükelçiliği

17.09.1990-30.07.1991

Başkatip, İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı Özel Danışmanı,

Dışişleri Bakanlığı

30.07.1991-31.08.1992

Başkatip, Müsteşar Özel Müşaviri,
Başbakan Özel Danışmanı

31.08.1992-02.09.1996

Siyasi Müsteşar, Birleşmiş Milletler nezdinde T.C. Daimi Temsilciliği,

New York

02.09.1996-15.09.2000

Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanı

15.09.2000-01.07.2002

Elçi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan sorumlu Genel Müdür

Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı

01.07.2002-15.01.2007

Büyükelçi, T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği

24.01.2007-21.08.2009

İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı

21.08.2009

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı

28.08.2015

Dışişleri Bakanı