Estonya Ekonomisi (2021)

GSYİH (milyar Dolar) 35,8
Reel GSYİH Büyüme Oranı (%) 8,2
Nüfus (milyon) 1,3
Nüfus artış hızı (%) -0,09
Kişi Başına GSYİH (PPP, Dolar) 23.524
Enflasyon Oranı (%) 19
İşsizlik Oranı (%) 6,2
İhracat (milyar Dolar) -nominal 23,2
İthalat (milyar Dolar) - nominal 25,4
Para Birimi Avro

Başlıca ticaret ortakları: İsveç, Finlandiya, Almanya, Letonya, Rusya, Litvanya

Başlıca ihracat kalemleri: Elektrikli teçhizat, kereste ve ahşap ürünleri, çeşitli imalat ürünleri, tarım ve gıda ürünleri, maden ürünleri, makine ve aksamları

Başlıca ithalat kalemleri: Elektrikli teçhizat, ulaşım araçları, maden ürünleri, tarım ve gıda ürünleri, makine ve aksamları, kimyasal ürün ve hammaddeler, baz metal ve metal ürünleri