Endonezya'nın Ekonomisi

Ülke Ekonomisi:

GSYİH (trilyon ABD$)

1.1

Enflasyon Oranı (%)

1,87

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

-2,07

İşsizlik Oranı (%)

6,49

Nüfus (milyon)

270

İhracat (fob-milyar ABD$)

209

Nüfus artış hızı (%)

1,25

İthalat (fob-milyar ABD$)

174

Kişi Başına GSYİH (ABD$ SAGP)

4.182

Endonezya’daki Türk sermayeli firma sayısı

51

Kaynak: Economist Intelligence Unit, Dünya Bankası, Ticaret Bakanlığı (2020)

Başlıca Ticaret Ortakları: Çin, Japonya, Singapur, ABD, Güney Kore, Hindistan

Başlıca İhracat Kalemleri: Mineral yakıtlar, yağlar, damıtma ürünleri; maden filizi, volkanik kül ve cüruf; yenilebilir yağlar; kauçuk ve mamulleri.

Başlıca İthalat Kalemleri: Mineral yakıtlar, yağlar, damıtma; makine ekipmanları, nükleer reaktörler; elektrikli ekipmanlar; demir ve çelik.

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

Türkiye’nin Endonezya’yla Olan İthalat ve İhracat Rakamları (milyon $)

2017

2018

2019

2020

2021(11 Aylık)

İhracat

236

270

276

213

271

İthalat

1506

1333

1281

1184

1669

Hacim

1743

1603

1557

1397

1970

Denge

-1271

-1063

-1005

-970

-1428


Kaynak : TÜİK


Başlıca İhracat Ürünlerimiz:
Tütün mamulleri, buğday unu, bor mineralleri, halı-kilim, mermer, bazı makinalar

Başlıca İthalat Ürünlerimiz : Sentetik iplik, sentetik dokuma kumaş, doğal kauçuk, palm yağı, kağıt ve kağıt hamuru, ayakkabı

G-20 üyesi olan Endonezya, 2020 yılının ortası itibarıyla 267 milyonluk nüfusu ve 1.1 trilyon ABD Dolarlık milli gelirle Güneydoğu Asya’nın 1. dünyanın ise en büyük 16. ekonomisi olmuştur.

2000 yılında 262 milyon ABD Doları olan ikili ticaret hacmimiz, 2020 yılında 1.39 milyar Dolar seviyesine ulaşmıştır.

Türkiye-Endonezya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) VIII. Dönem Toplantısı 11-12 Ekim 2017 tarihlerinde Cakarta’da gerçekleştirilmiştir.

Endonezya’da 51 Türk sermayeli firma bulunmakta, ülkemizde ise 19 adet Endonezya sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. Türkiye'nin Endonezya'daki yatırım toplamı 140,3 milyon ABD dolarıdır.

Türkiye ile Endonezya arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (Serbest Ticaret Anlaşması niteliğindedir) imzalanması öngörülmekte olup, müzakereler devam etmektedir.