Dominika'nın Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2021): 545,6 milyon ABD Doları

Kişi başına GSYİH (Cari, 2021): 7.560 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2021): %6,5

Enflasyon Oranı (2021): %0,5

İşsizlik Oranı (2016): %13,3

İhracatı (2021): 33 milyon ABD Doları

İthalatı (2021): 681 milyon ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2021): 2,27 milyon ABD Doları

İhracatımız (2021): 2,265 milyon ABD Doları

İthalatımız (2021): 5 bin ABD Doları

Dominika, Karayipler bölgesindeki en dağlık coğrafyaya sahiptir. Ekonomisi son yıllara kadar başta muz üretimi olmak üzere tarıma dayanan Dominika’da meydana gelen fırtınalar ve kasırgalar, muz üretimine büyük darbe vurmuş, ülke ekonomisi inşaat sektörü ve turizme yönelmiştir.

Ülke ekonomisi halen büyük ölçüde hizmet sektörüne dayalıdır. Son dönemde yenilenebilir enerji ve turizm sektörü önem kazanmakla birlikte, ülke kıyılarının kayalık olması, diğer Karayip devletleriyle karşılaştırıldığında az sayıda kumsalı bulunması ve uluslararası havaalanının yeterli büyüklükte olmaması gibi nedenlerle turizm sektörü istenilen hızda büyümemektedir. Bununla birlikte, ülke Hükümet tarafından bir ekoturizm beldesi olarak tanıtılmakta, yılda ortalama 300 bin turist Dominika’yı ziyaret etmektedir. Turistlerin çoğunluğu Karayip bölgesi ülkeleri, Kuzey Amerika ve İngiltere’den gelmektedir. Önümüzdeki dönemde turizm ve inşaat sektörlerinin ekonomideki payının daha da artması beklenmektedir.