Dominik Cumhuriyeti'nin Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2018): 80,940 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (Cari, 2018) : 7,880 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2018): %7

Enflasyon Oranı (2018): %3,6

İşsizlik Oranı (2018): %5,2

İhracatı (2018) : 9,48 milyar ABD Doları

İthalatı (2018) : 17 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2019) : 132,7 milyon ABD Doları

İhracatımız (2019) : 118,6 milyon ABD Doları

İthalatımız (2019) : 14,1 milyon ABD Doları

Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki en büyük ekonomi olup, Dünya Bankasına göre üst gelir grubunda yer alan gelişme yolundaki bir ülkedir.

Dominik Cumhuriyeti, 2004 yılında beş Orta Amerika ülkesiyle (Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Nikaragua) ABD arasında imzalanmış olan Serbest Ticaret Anlaşması’na (CAFTA) katılmış ve Anlaşmanın ismi CAFTA-DR olmuştur.