Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) 2017 Uluslararası Hukuk Yaz Okulu Programı, 9 Haziran 2017

17-21 Temmuz 2017

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı, uluslararası hukuka ilgi duyanlara bu alandaki önemli gelişmeleri aktarmak ve Türkiye’yi ilgilendiren uluslararası hukuk konularında derinlemesine bilgiler vererek, bir yandan uluslararası hukuk çalışmalarının ülkemizde gelişmesine katkıda bulunmak, diğer taraftan katılımcıların bu alanda donanım kazanmasına yardımcı olmak amacıyla Ankara’da 17-21 Temmuz 2017 tarihlerinde bir “Uluslararası Hukuk Yaz Okulu Programı” düzenleyecektir.

Bu program yukarıda belirtilen amaçlara dönük olarak sözkonusu alana ilgi duyan genç akademisyen ve diplomat adayları arasında bir ağ oluşturmayı da hedeflemektedir.

Yaz okuluna başvuruda bulunmak için aşağıdaki şartları taşımak gerekmektedir:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Hukuk Fakültesi ile Uluslararası İlişkiler bölümlerinde 3. veya 4. sınıf lisans öğrencisi olmak ya da lisansüstü öğrencisi olmak (Başvuru tarihleri itibariyle 2.sınıftan 3.sınıfa geçmiş olanlar ile 4.sınıfı henüz bitirmiş olanlar da başvurabilirler.)
  • Başvuru tarihleri itibariyle 4 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak
  • Üniversitelerindeki 2 (iki) akademisyenden alınacak referans mektubunu ibraz etmek (Bitirmiş oldukları ya da halihazırda öğrenim gördükleri fakülteler kabul edilecektir.)
  • Adli sicil kaydını ibraz etmek (E-devlet üzerinden de alınabilir.)
  • SAM tarafından düzenlenmiş olan geçmiş dönem staj veya okul programlarından herhangi birine katılmamış olmak

Bu şartları taşıyan adayların başvurularını, kariyer hedeflerini içeren en fazla 400 kelimelik Türkçe niyet mektubu ile birlikte, 19 - 30 Haziran 2017 tarihleri arasında Merkezimiz e-posta adresi üzerinden ( strategy@mfa.gov.tr) online olarak yapmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında adayların, eksiksizce dolduracakları aşağıda ekli başvuru formunun yanı sıra, niyet mektubu, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı sureti, adli sicil kaydı, transkript, fotoğraf ve referans mektuplarını e-posta ekinde iletmeleri yeterli olacaktır.

Başvuru hakkındaki sorularını ve başvuru sahipleri için hazırlayacakları referans mektuplarını doğrudan Merkezimize iletmeyi tercih edecek olan akademisyenlerin, strategy@mfa.gov.tr adresi üzerinden iletmeleri rica olunur.

Saygıyla duyurulur.

Başvuru formuna buradan ulaşılabilir.

T.C. Dışişleri Bakanlığı
Stratejik Araştırmalar Merkezi
Adres: Dr. Sadık Ahmet Cad. No:8 Balgat / Ankara 06100
Telefon: (0312) 253 4095 (programlar hakkında bilgi için)
E-posta: strategy@mfa.gov.tr