Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Antonio de Aguiar Patriota ve İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt Tarafından Yapılan "Barış İnşasında Üçlü Dayanışma" Konulu Ortak Açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Antonio de Aguiar Patriota ve İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt İzmir’de 5 Ocak 2013 tarihinde biraraya gelmişlerdir.

Bakanlar, bölgelerinde ve küresel boyutta artan şekilde aktif roller üstlenme kararlılığı içinde bulunan üç ülkenin temsilcileri olarak, uluslararası toplumu halihazırda meşgul eden pek çok sınamaya karşı aralarındaki eşgüdüm ve işbirliğini derinleştirme isteklerinin altını çizmişlerdir.

Bakanlar, bu çerçevede, mevcut uluslararası ortamın hepimizi etkileyen bir dizi kilit sınama ve değişimi yansıttığını not etmişlerdir. Bu meyanda, özellikle, Arap Uyanışı ve Filistin meselesi dahil Ortadoğu’daki gelişmeler ile küresel ekonomik kriz ve bunun siyasi yansımalarına dikkat çeken Bakanlar, ayrıca, terörizm, yoksulluğun ortadan kaldırılması, iklim değişikliği, internet özgürlüğü ve nükleer yayılma gibi diğer küresel meselelere de işaret etmişlerdir.

Bakanlar, tüm bu meselelerin uluslararası toplumun acil ilgisine ve kollektif yanıtına gereksinim duyduğu konusunda mutabık kalmışlardır. Bu bağlamda çok taraflılığa bağlılıklarını yineleyen Bakanlar, sürdürülebilir kalkınma, barış, güvenlik, demokrasi ve insan haklarının yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak, diplomasiyi gerçek işbirliği ve diyalog yoluyla güçlendirmek konusundaki kararlılıklarını ifade etmişlerdir.

Bu kapsamda Bakanlar, ülkelerindeki demokrasiden, güçlü ekonomilerinden, coğrafi konumlarından, bölgesel bağlantılarından ve küresel erişimlerinden aldıkları güçle, barışın inşası ve müşterek değerlerin korunması amacıyla dayanışma içinde hareket etmek konusunda uzlaşmışlardır. Bakanlar bu çerçevede, ülkeleri arasındaki coğrafi mesafenin, fikir, görüş ve geleceğe dönük beklentilerinin yakınlığı sayesinde kısaldığını da ifade etmişlerdir.

Bakanlar bu anlayışla, kendi düzeylerinde veya belirleyecekleri yetkililer arasında düzenli danışmalar gerçekleştirmek suretiyle, görüş alışverişinde bulunmak ve kollektif girişimlerinin olumlu bir fark yaratacağı konularda ortak hareket ederek ilerleme sağlanmasına yardımcı olmak konusunda mutabık kalmışlardır.