#

Dışişleri Bakanı Davutoğlu “Kırım’da emrivaki şeklinde yapılan referandum kabul edilemez niteliktedir.”

Dışişleri Bakanı Davutoğlu “Kırım’da emrivaki şeklinde yapılan referandum kabul edilemez niteliktedir.”

Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu Kırım Tatar Milli Meclisi eski Başkanı ve Ukrayna Meclisi Milletvekili Mustafa Kırımoğlu’yla 17 Mart 2014 tarihinde Ankara’da biraraya geldi.

Görüşmede Kırım’daki mevcut durum ve Kırım Tatar toplumunun mevcut krizden zarar görmeden çıkabilmesi ve mevcut durumun aşılabilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Davutoğlu Ukrayna’da ve Kırım Tatar Türklerinin asli vatanı olan Kırım’da yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda ilgili tüm taraflarla istişare halinde bulunulduğunu belirtti.

Türkiye’nin gelişmelere dair ilkesel tutumunu her platformda açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, bu çerçevede, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması; çok uluslu bir yapıya sahip olan Ukrayna’da tüm kesimlerin temsil edildiği bir yönetimin kurulması ve Kırım Tatar Türklerinin özerkliğinin korunarak Kırım’daki tüm halkların barış içerisinde yaşamasının Türkiye’nin öncelikleri olduğunu ifade etti.

Kırım’da dün gerçekleştirilen referandumu “emrivaki” olarak niteleyen Dışişleri Bakanı Davutoğlu, referandumun hem sonuçları hem de uygulamaya konuluşu itibariyle kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Sözkonusu referandumun meşruiyetinin olmadığını kaydetti.

Tüm tarafları sağduyuya çağıran Dışişleri Bakanı Davutoğlu, bu hassas süreçte tüm tarafların sorumluluk içinde hareket ederek krizi tırmandırabilecek tek yanlı adımlardan, bilhassa da provokasyonlardan kaçınmaları, çözüm arayışlarını diplomasi, hukuk ve meşruiyet zemininde sürdürmelerinin önem taşıdığını vurguladı.

Ukrayna’daki krizin sadece Kırım ve Ukrayna’nın değil, başta Karadeniz havzası olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarını etkileyeceğine işaret eden Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Kırım’ı derinden etkileyen Ukrayna’daki krize ülkenin bağımsızlığı, egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, hukuka ve uluslararası anlaşmalara uygun, diyalog ve uzlaşıya dayalı bir çözüm bulunması beklentisini yineledi ve Türkiye’nin bu yöndeki çabalara ve Kırım Tatar Türklerinin Kırım’daki diğer halklarla eşit şartlarda barış içerisinde yaşaması için katkı sağlamayı sürdüreceğini söyledi.