Diplomatik e-Pasaport Başvurusu

Diplomatik e-Pasaport Başvuru Formu

Diplomatik e-Pasaport başvuru formu, bilgisayarda elektronik ortamda doldurulup çıktısı alınır.

* ÖNEMLİ: Başvuru formlarında barkod bulunduğundan fotokopi ile çoğaltılmaması, her bir başvuru için ayrıca çıktı alınması önem taşımaktadır.

E-Pasaport Başvuru Formu doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Pasaportta, kimlik bilgileri bölümündeki tüm alanlar, nüfus cüzdanı ile uyumlu olarak ve eksiksiz doldurulmalıdır.

- Pasaport hakkı bir başkası üzerinden kazanılmış ise hamili bilgileri bölümünün de mutlaka doldurulması gerekmektedir.

- Pasaportun tanzim sürecinde ortaya çıkabilecek sorunların zamanında çözümlenmesi için iletişim bilgileri bölümü eksiksiz doldurulmalıdır.

- Diplomatik e-Pasaportlar merkezde Dışişleri Bakanlığınca sahibine veya başvuruda vekaletname ile tayin edilen vekile teslim edilmektedir.

- İmza kutucuğu, elektronik değil, mutlaka ıslak imzalanmalıdır. İmza, e-pasaporta imza kutucuğundan taranarak aktarılacağından, imzanın kutucuğun dışına taşmaması gerekmektedir. İmza kutucuğu 12 yaşından gün almamış çocuklar için imza veli veya vasi tarafından atılmalıdır.

- Formun alt köşesinde bulunan barkodun tahrif edilmemesi önem taşımaktadır.

- Form ile birlikte son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (5x6) gerekmektedir. Başvuru sırasında, biyometrik fotoğrafların, forma iğnelenmesi, zımbalanması veya yapıştırılması gibi fotoğrafa zarar verici işlemlerden kaçınılması gerekmektedir. Fotoğraflar, mümkünse küçük bir zarfa konulmak suretiyle, forma ataş ile iliştirilmelidir. Fotoğrafın arkasına sahibinin adı ve soyadının kurşun kalemle ve ön yüzüne yansımayacak şekilde yazılması uygun olacaktır.

Diplomatik e-Pasaport başvuru formu ile birlikte aşağıdaki belgelere ihtiyaç duyulmaktadır:

- Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı örneği

Diplomatik e-Pasaport cüzdan bedelinin Türkiye Halkbankası Dışişleri Bakanlığı Ankara Uydu Şubesi nezdindeki “Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü Hesabı”na yatırıldığına dair dekont.

Iban No : TR35 0001 2001 7880 0005 1000 04

- Son altı ay içerisinde çektirilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (5x6).

- Sürekli dış göreve gideceklerden atama kararının örneği/ Cumhurbaşkanlığı kararnamesi örneği.

- 18 yaşından küçük çocuklar için hak sahibinin eşinin muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belge veya Dışişleri Bakanlığına bizzat gelerek muvafakatname imzalanması gerekmektedir.

- 18-25 yaş arasındaki çocukların; öğrenimlerinin devam ettiğini gösteren belge.

- 18-25 yaş arasındaki çocukların; öğrenimlerinin devam ettiğini, gelir getiren bir işte çalışmadıklarını, evli olmadıklarını ve diplomatik pasaport sahibi ebeveynlerinin yanlarında yaşadıklarını beyan ettikleri taahhütnameyi imzalamaları gerekmektedir.

- Diplomatik pasaport alan kimselerin sıfat ve vazifeleri devam ettiği müddetçe, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli diplomatik pasaport verilir.

- Boşanma halinde çocukların velayetinin kime verildiğine dair mahkeme kararının aslı veya noter/mahkeme onaylı sureti.

- Mevcut eski pasaportların güvenlik nedeniyle iptali gerektiğinden, önceki diplomatik pasaportlar.

E-pasaport Başvuru Formu ve gerekli belgeler tamamlandıktan sonra Dışişleri Bakanlığı C blok Zemin kat 15 nolu odaya teslim edilmelidir. e-Pasaport ile ilgili Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Pasaport bölümünün 292 24 97 veya 292 15 45 numaralı telefonlardan mesai saatleri içerisinde detaylı bilgi almak mümkündür.