Danimarka Ekonomisi (2021)

GSYİH (Milyar Dolar) 395
Reel GSYİH Büyüme Oranı (%) 4,1
Nüfus (milyon) 5,8
Nüfus artış hızı (%) 0,35
Kişi Başına GSYİH (PPP, Dolar) 67.920
Enflasyon Oranı (%) 1,9
İşsizlik Oranı (%) 5,1
İhracat (milyar Dolar) -nominal 125
İthalat (milyar Dolar) - nominal 121,7

Para Birimi

Danimarka Kronu

Başlıca ticaret ortakları: Almanya, İsveç, İngiltere, Çin, Norveç ve Hollanda

Başlıca İhracat Kalemleri: Jeneratör setleri, tıbbi ilaçlar, domuz eti, insan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. ürünler, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar.

Başlıca İthalat Kalemleri: Motorlu taşıtlar yedek parçaları, tıbbi ilaçlar, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, telefon setleri.