Cezayir'e Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarının Dikkatine

Vize Statüsü

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları üç (3) aya kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Cezayir’e Para Sokulmasında ve Cezayir’den Para Çıkarılmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Yabancı uyruklu kişiler Cezayir’e giriş ve çıkışlarında 5.000 Euro veya eşdeğer miktarı aşan dövizlerini, Cezayir gümrük idarelerine beyan etmekle yükümlüdürler. Yalnızca yerleşik yolcuların 10.000 (on bin) Cezayir dinarına kadar Cezayir banknotlarını getirmelerine ve çıkarmalarına izin verilir.

Yerleşik Kişiler

Cezayirde yerleşik kişiler, 7500 Euro’ya kadar veya eşdeğer miktardaki dövizlerini, bankadan çekildiğine dair banka dekontu ile kanıtlamak koşuluyla çıkış yapabilirler. Bu miktarın üzerindeki dövizlerini ancak Cezayir Merkez Bankası tarafından verilen bir izin belgesi ile çıkarabilirler.

Yerleşik Olmayan Kişiler

Yerleşik olmayan kişilerin, Cezayir’den çıkışta, ülkeye girerken beyan ettikleri (1000 €'yu aşan) yabancı para biriminin, bir kısmının veya tamamının değiştirildiğini kanıtlayan bir banka dekontu ibraz etmeleri gerekmektedir.

Altın, platin veya gümüş kişisel takılarla ilgili olarak

Yerleşik olmayan yabancı uyruklu kişiler, Cezayir’e giriş ve çıkışlarında beraberlerinde yalnızca 150 gramı geçmeyen kişisel takı bulundurabilirler

Cezai Yaptırımlar

Sözkonusu kurallara uymayan kişiler hakkında aşağıdaki hapis ve para cezası yaptırımları uygulanmaktadır:

-2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası;

-Suça konu olan miktar kadar veya 2 katı para cezası;

-Suç unsurlarına ve kullanılan araçlara el konulması;

Uzlaşma Talebi

İhlal işlenmesi halinde, ihlalin incelenme tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde uzlaşma talebinde bulunulabilir ve aşağıdaki belgelerin talebe eklenmesi gerekir:

-Suça konu ihlalin değerinin %200'ne denk miktarda vezneye teminat ödemesi yapıldığını gösteren dekont.

-Adli sicil belgesi sureti.

Uzlaşma Başvuru Yeri

-Suça konu ihlalin değeri, 500.000 Cezayir dinarına denk veya altında bir tutarsa, valilik veznedarlığı.

-Suça konu ihlalin değeri, 500.000≤ Cezayir dinarı ve 20.000.000≥ Cezayir dinarı tutarında ise, Ulusal Uzlaşma Komisyonu (Maliye Bakanlığı)

Saat farkı

Cezayir’de yaz saati uygulanmamakta olup, Cezayir Türkiye’den 2 saat geride bulunmaktadır.