Butan'ın Ekonomisi

Ülke Ekonomisi (2017)

GSYİH (milyar $) (2018)

2,7

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

7,3

Nüfus (bin) (2019)

763,094

Kişi Başına Gelir ($)

2.660

Enflasyon Oranı (%)

5,5

İşsizlik Oranı (%)

3,2

İhracat (milyon $)

554

İthalat (milyon $)

1.025

Ülkemizle Ticareti (milyon$) (2019)

1,583,7

Kaynak:EIU, Dünya Bankası

Başlıca Ticaret Ortakları: Hindistan, Tayland, ABD, Singapur, Almanya.

Başlıca İhracat Kalemleri: Demir-çelik, inorganik kimyasal maddeler, plastikler, bakır ve ürünleri.

Başlıca İthalat Kalemleri: Makineler, mineral yakıtlar, kara ulaşım araçları, elektrikli makine ve aletler.

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler

Türkiye’nin Butan’la İthalat ve İhracat Rakamları (Bin $)

Yıl

İhracat

İthalat

Hacim

Denge

2015

28

1.526

1.554

-1.498

2016

98

195

293

-98

2017

61

2.455

2.515

-2.394

2018

186

2.213

2.399

-2.027

2019

97

1,486,7

1,583,7

-1,389,7

2020/3 ay

-

601,685

-

-

Kaynak: TÜİK

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Mermer, traverten, tuz, kükürt, çimento

Başlıca İthal Ürünlerimiz: Demir alaşımlar, doğal tozlar

Kalkınma Yardımları: Ülkemiz 2009 Mayıs ayında, Aila kasırgasından etkilenen Butan’a 100 bin Dolar yardımda bulunmuştur.

Butan’da 10 - 14 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen “Yeddiemin Fonu Hayati İlaçlar ve Geleneksel Aşılar Donörler Toplantısı”nda ülkemiz kalkınma yardım faaliyetlerimiz çerçevesinde projeye 50 bin ABD Dolarlık nakdi katkı yapılacağını açıklamıştır. Bakanlığımızca sağlanan bu katkı, 2015 yılı Kasım ayında ilgili Butan makamlarına intikal ettirilmiştir.

Butan Krallığı Dışişleri Bakanlığının bilişim altyapısının modernizasyonu konusunda bir proje TİKA ve Bakanlığımız tarafından hazırlanmış ve Projenin uygulanmasına dair Protokol 17 Şubat 2016’da imzalanmıştır. Bu kapsamda Butan Dışişleri Bakanlığı’nın elektronik haberleşme altyapısının modernizasyonunda kullanılacak ekipmanlar Ağustos 2016’da Butan makamlarına teslim edilmiştir.

Butan makamlarının ambulans ihtiyacı çerçevesinde, ülkemizce hibe edilen tam teşekküllü ambulans 13 Şubat 2020 tarihinde Butan Sağlık Bakanı Sayın Dechen Wangmo’ya Thimpu’da teslim edilmiştir.