Brunei Darusselam'ın Ekonomisi

Ülke Ekonomisi:

GSYİH (milyar $)

14,01

Enflasyon Oranı (%)

4,1

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

- 3,2

İşsizlik Oranı (%)

8,37

Nüfus (bin)

440.000

İhracat (milyar $)

10,4

Nüfus artış hızı (%)

1.0

İthalat (milyar $)

7,2

Kişi Başına düşen GSYİH (Nominal) ($)

28.600

Brunei’daki Türk sermayeli firma sayısı

2

Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) ($)

68.800

Kaynak: Economist Intelligence Unit, Dünya Bankası (2021)

Başlıca Ticaret Ortakları: Japonya, Avustralya, Çin, Güney Kore, Malezya, Singapur

Başlıca İhracat Kalemleri: Ham Petrol, Doğal Gaz, Rafine Petrol, Asiklik Alkoller, makina yağları ve mineral yakıtlar.

Başlıca İthalat Kalemleri: Makina, ulaşım araçları/ekipmanları, mamül mallar, gıda, işlenmiş gıda, tekstil, yapı malzemeleri, içecekler.

Türkiye’nin Brunei Sultanlığı’yla Olan İthalat ve İhracat Rakamları (Bin $)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

İhracat

8.482

1.363

2.573

4.580

2.005

8.732

İthalat

1

3

44

1

1

6

Hacim

8.483

1.366

2.617

4.581

2.006

8.738

Denge

8.481

1.360

2.529

4.579

2.004

8.726

Kaynak : TÜİK

Brunei’ye Başlıca İhracat Kalemlerimiz:
Taş, alçı, çimento ve diğer yapı malzemeleri, mika; oyuncaklar, spor gereçleri; makine, temel gıda ürünleri, yağ, halı ve diğer zemin tekstil ürünleri.

Brunei’den Başlıca İthalat Kalemlerimiz: Petrokimya ürünleri, makine yağları, kereste ve kereste ürünleri.