BN:9 - 12 Mayıs 2005, AİHM Büyük Dairesi´nin Öcalan Başvurusuna İlişkin Kararı hk.

AİHM Büyük Dairesi’nin Öcalan başvurusuna (46221/99) ilişkin kararında şunlara hükmedilmiştir:

1.      Red: AİHM, Hükümetimizin Sözleşme’nin 5/1, 3 ve 4. maddelerine ilişkin ilk itirazını reddetmiştir (iç hukuk yollarının tüketilmediği yolundaki itirazlar).

2.      İhlalin mevcut olduğuna hükmedilen iddialar:

AİHM;

a)      Gözaltının hukukiliği itirazının ileri sürülebileceği bir iç hukuk yolunun olmaması sebebiyle, Sözleşme’nin 5/4.maddesinin (oybirliğiyle),

b)     Yakalandıktan sonra derhal bir hakim önüne çıkartılmamış olması sebebiyle Sözleşme’nin 5/3.maddesinin (oybirliğiyle),

c)     Bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanmadığı gerekçesiyle Sözleşme’nin 6/1.maddesinin (11’e karşı 6 oy ile),

d)     Sözleşme’nin 6/1.maddesiyle bağlantılı olarak, adil yargılanmadığı gerekçesiyle Sözleşme’nin 6/3(b) ve (c) maddelerinin (oybirliğiyle),

e)     Adil olmayan bir yargılama neticesinde ölüm cezasına çarptırılmış olması sebebiyle Sözleşme’nin 3.maddesinin (13’e karşı 4 oy ile),

ihlal edildiğine karar vermiştir.

3.      İhlalin mevcut olmadığına hükmedilen iddialar:

AİHM;

a)      Başvuranın yakalanmasına ilişkin olarak Sözleşme’nin kişi özgürlüğü ve güvenliğini düzenleyen 5/1.maddesinin (oybirliğiyle),

b)     Sözleşme’nin yaşam hakkına ilişkin 2.maddesinin (oybirliğiyle),

c)     İdam cezasına hükmedilmiş olması nedeniyle Sözleşme’nin 2.maddesi ile bağlantılı olarak, 14.maddesinin ihlal edilmediğine (oybirliğiyle),

d)     İdam cezasının uygulanmasına yönelik şikayetine ilişkin olarak Sözleşme’nin 3.maddesinin  (oybirliğiyle),

e)     Kenya’dan Türkiye’ye getirilme şartlarına ilişkin olarak kötü muamele yasağını düzenleyen Sözleşme’nin 3. maddesinin (oybirliğiyle),

f)      Başvuranın İmralı adasındaki hükümlülük şartlarına ilişkin olarak Sözleşme’nin 3.maddesinin (oybirliğiyle),

g)     Bireysel başvuru hakkını düzenleyen Sözleşme’nin 34.maddesinin  (oybirliğiyle),

ihlal edilmediğine karar vermiştir.

4.      Yukarıdaki maddelerle beraber veya ayrı ayrı olarak Sözleşme’nin 7, 8, 9, 10, 13, 14 ve 18.maddelerine ilişkin iddiaların ayrıca incelenmesine gerek bulunmadığına,

5.      Sözleşme’nin 3, 5 ve 6.maddelerinin ihlal edildiğine ilişkin tespitin başvuranın uğradığı zararı tatmin açısından yeterli olduğuna,

6.      Yargılama gideri olarak da bütün harç ve vergilerden muaf olarak 120.000 Euro ödenmesine

karar vermiştir.

AİHM Büyük Dairesi’nin anılan kararı ile 12 Mart 2003 tarihli AİHM 1.Dairesi’nin kararı arasında yargılama gideri dışında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.