BN:8 - 2 Mayıs 2005, Türkiye´de Yerlerinden Olmuş Kişiler ve Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP) hk.

Türkiye’de Yerlerinden Olmuş Kişiler ve Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP) bağlamında uluslararası muhataplarımızla sürdürülmekte olan işbirliği çerçevesinde ülkemize davet edilmiş bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Yerlerinden Olmuş Kişilerin İnsan Hakları Özel Temsilcisi Walter Kälin, 4 - 7 Mayıs 2005 tarihleri arasında Türkiye'ye bir çalışma ziyareti yapacaktır.

Adıgeçen, ziyareti süresince Bakanlığımıza ilave olarak, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve BM Mukim Temsilciliği yetkilileri ile temaslarda bulunacak, ayrıca Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE) tarafından yapılacak "Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması" (TGYONA) konulu sunuşa ve Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi'nde (TADOC) “Global IDP Project of the Norwegian Refugee Council (NRC)” adlı sivil toplum kuruluşunca BM ile işbirliği halinde düzenlenecek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız temsilcilerine yönelik, BM’nin Yerlerinden Olmuş Kişilere İlişkin Rehber İlkeleri konulu iki günlük bir kursun açılışına iştirak edecektir.

BM Özel Temsilcisi Kälin'in ziyareti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Yerlerinden Olmuş Kişiler konusundaki çalışmalarını uluslararası işbirliği içinde ve evrensel standartları da göz önünde bulundurarak sürdürme yönündeki kararlılığının yeni bir somut göstergesini oluşturmaktadır.