BN:7 - 29 Eylül 2006, GKRY´nin Gümrük Birliği´ne dahil edildiğine ilişkin haberler hk.


Bazı basın-yayın organlarımızda, Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Gümrük Birliği’ne dâhil ettiğine ilişkin haberler yayınlanmıştır.

Türkiye, Avrupa Birliğine yeni katılan 10 ülke meyanında, Gümrük Birliğini 2 Ekim 2004 tarihinde Güney Kıbrıs’a teşmil etmiştir. 28 Eylül 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Bakanlar Kurulu kararı, Gümrük Müsteşarlığımızca yapılan ve Gümrük Birliğine tabi olan ticari malların menşe kurallarıyla ilgili teknik bir düzenlemedir. Bu düzenleme, AB ülkeleri ile Serbest Ticaret Anlaşması yapmış olduğumuz Fas, Tunus ve İsrail’i kapsamaktadır. Dolayısıyla, Gümrük Birliği bakımından Güney Kıbrıs ile ilgili yeni bir unsur getirmemektedir.   

Hatırlanacağı üzere, Bakanlığımızca 1 Mayıs 2004 tarihinde AB genişlemesiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kıbrıs”’ın esasen yalnızca Rum tarafı olduğu, Kıbrıs Türklerini veya Ada’nın tümünü temsil etmediği kaydedilmiştir.

Bu tutumuzda herhangi bir değişiklik olmadığı gibi, GKRY’nin tanınması da sözkonusu değildir.