BN:7 - 19 Nisan 2005, e-Konsolosluk Projesi hk.

Yurtdışında mukim vatandaşlarımızın konsolosluk işlemlerini kolaylaştırmak üzere 2003 yılında uygulamaya konulan e-Konsolosluk Projesinin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla Sayın Bakanımızın talimatı doğrultusunda ilgili tüm kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katılımıyla bir çalışma başlatılmış ve bu çalışmanın ilk aşaması olarak 18 Nisan 2005 tarihinde Bakanlığımızda bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları ile Gümrük Müsteşarlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığından temsilciler katılmıştır.

Toplantıda, Dış Temsilciliklerimizce konsolosluk işlemlerinin yerine getirilmesi sırasında karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri hakkında görüş alış-verişinde bulunulmuş ve diğer Bakanlık ve kurumların görüşlerini yazılı olarak bildirmelerinin ardından, mevzuat değişikliği de dahil olmak üzere gerekli önlemlerin süratle alınması kararlaştırılmıştır.

İlgili Bakanlık ve kurumların yazılı önerilerinin alınmasını takiben ikinci toplantının Mayıs ayı ortalarında yapılması öngörülmektedir.

Saygı ile arzolunur.