BN:5 - 7 Şubat 2005, AGİT Milli Azınlıklar Yüksek Komiseri Rolf Ekeus´un Ülkemizi Ziyareti hk.

AGİT Milli Azınlıklar Yüksek Komiseri Rolf Ekeus, ülkemizin insan hakları alanında uluslararası mekanizmalarla sürdürdüğü işbirliği çerçevesinde, ülkemizde insan hakları ve demokratikleşme alanında gelişen süreç hakkında ilk elden bilgi almak ve bölgemizdeki AGİT ülkelerinde mevcut milli azınlıklar konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 8 Şubat 2005 tarihinde Ankara’yı ziyaret edecek ve çeşitli temaslarda bulunacaktır.

Ekeus, ziyareti sırasında Sayın Bakanımıza bir nezaket ziyaretinde bulunacak ve Bakanlığımızdaki temaslarının yanısıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Mustafa Bumin, Yargıtay Birinci Başkanı Sayın Osman Arslan ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet Dülger ile görüşecektir.