BN:3 - 6 Nisan 2006, Manavgat Nehrinden İsrail´e Su Satışı hk.

Türkiye, Akdeniz Havzası ve Ortadoğu’da su sıkıntısı çeken ülkelerin ihtiyacını karşılamak amacıyla Manavgat nehri üzerinde 1997 yılında bir arıtma ve dolum tesisi kurmuştur. Arıtma tesisi yılda 90 milyon m3 arıtılmış, 90 milyon m3 ham su olmak üzere toplam 180 milyon m3 su kapasitesine sahiptir.

İsrail’e Manavgat tesisinden su satışını öngören bir anlaşma 4 Mart 2004 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma uyarınca, Manavgat Nehrinden yılda 50 milyon m3 arıtılmış suyun 20 yıl süre ile İsrail’e satışı ve suyun İsrail’e deniz yoluyla tankerlerle taşınması öngörülmüştü.

Ancak, petrol fiyatlarındaki artışlar sonucu suyun özel olarak imal edilmesi gerekecek tankerlerle taşınması maliyetinin yükselmesi ve Manavgat Dolum ve Arıtma tesisinin Özelleştirme Programına alınması gibi nedenlerle anlaşmanın karşılıklı feshi konusunda görüş birliğine varılmıştır. Bu arada, İsrail tarafıyla İsrail’in yanı sıra Filistin ve Ürdün’e gelecekte su satışını mümkün kılacak alternatif projelerin gündemde tutulması hususunda da mutabık kalınmıştır.

Manavgat Arıtma ve Dolum Tesislerinden ilgi duyacak Ortadoğu ve Akdeniz havzası ülkelerine ham ya da arıtılmış su satışı, anılan tesislerin özelleştirilmesinden sonra da mümkün olacaktır.