BN:14 - 14 Eylül 2005, Ülkemiz Tarafından 2005 BM Zirvesi Sırasında İmzalanacak "İşkenceye Karşı Sözleşme´ye Ek İhtiyari Protokol" hk.

2003 yılında imzaya açılan “İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek İhtiyari Protokol” (kısa adıyla “İşkenceye Karşı Sözleşme’ye Ek İhtiyari Protokol”), 17-28 Eylül 2005 tarihlerinde New York’ta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) 60. Genel Kurulu öncesinde 14-16 Eylül 2005 tarihlerinde düzenlenecek “2005 BM Zirvesi” sırasında ülkemiz tarafından imzalanacaktır.

Ülkemiz, 1984 yılında imzaya açılan “İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”ne (kısa adıyla “İşkenceye Karşı Sözleşme”) 1988 yılında taraf olmuştur. “İşkenceye Karşı Sözleşme’ye Ek İhtiyari Protokol” ise 4 Şubat 2003 tarihinde imzaya açılmış olup, bugüne dek 11 ülke tarafından onaylanmıştır. Protokol, yirmi ülke tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Ülkemiz, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi ve cezalandırılması konusunda “sıfır hoşgörü” politikası izlemektedir. Bu çerçevede, özellikle son dönemde genel reform sürecinin bir parçası olarak yasal düzenlemeler yapılmış ve uygulamada kapsamlı ilerleme sağlanmıştır. “İşkenceye Karşı Sözleşme’ye Ek İhtiyari Protokol”ün ülkemiz tarafından imzalanması, bu politikamız çerçevesinde yeni bir adım teşkil edecektir.