BN:13 - 2 Ağustos 2005, 7 Temmuz 2005 Tarihinde Londra´da Meydana Gelen Bombalama Olaylarının Mağdurlarına Tazminat Ödenmesi hk.

7 Temmuz tarihinde Londra'da meydana gelen bombalama olaylarının mağdurlarına Suça Bağlı Yaralanmaları Tazmin Kurumu (Criminal Injuries Compensation Authority-CICA) tarafından tazminat ödenebileceğine dair, İngiltere Dışişleri Bakanlığınca Londra Büyükelçiliğimize iletilen yazıda, bombalama olaylarında hayatını kaybedenlerin birinci derece yakınları, bombalama olaylarında fiziki olarak ciddi şekilde yaralananlar ve bombalama olaylarından psikolojik olarak etkilenenler olmak üzere üç kategoriden birinde yer alanların CICA'ya tazminat başvurusunda bulunabilecekleri belirtilmektedir.

Bombalama olaylarında birinci derece yakınlarını kaybedenlere (anne-baba, eş, çocuk, birlikte yaşanan partner) temel ödeme olarak başsağlığı ödemesi (breavement payment) yapıldığı belirtilen yazıda, bir kişi tarafından başvuruda bulunulması halinde başsağlığı ödemesinin 11,000 Sterlin, birden fazla kişinin başvurması  halinde ise her birine 5,500 Sterlin ödeme yapılacağı kaydedilmektedir.

Bombalama olaylarında hayatını kaybeden şahsa mali olarak bağımlı olan kişilerin mali kayıpları için tazminat başvurusunda bulunabilecekleri belirtilen yazıda, örnek olarak hayatını kaybeden kişinin çocuğunun tazminat başvurusunda bulunması halinde çocuğa 18 yaşına kadar yılda 2,000 Sterlin tazminat ödenebileceği ifade edilmektedir.

Yazıda, bombalama olayında hayatını kaybeden kişinin cenaze giderlerinin CICA tarafından tazmin edilebileceği ifade edilmektedir.

Bombalama olaylarında fiziki olarak ciddi şekilde yaralanan kişilere ilişkin olarak bahsekonu yazıda, bu kişilere durumlarına bağlı olarak 1,000 Sterlin ila 250,000 Sterlin arası ödeme yapılabileceği belirtilmektedir. Buna ilave olarak, bu kategoride yer alan kişilerin, en az 28 hafta işlerine bu sebeple devam edememeleri halinde, gelir kayıpları, tıbbi harcamaları ve bakım giderleri için CICA'dan tazminat alabilecekleri ifade edilmekte, bununla birlikte CICA'nın gelir kaybına bağlı olarak yıllık en fazla 32,000 Sterlin ödeyebileceği bildirilmektedir.

Bombalama olaylarına bağlı travma geçirdikleri doktor veya daha ciddi vakalarda psikiyatrist tarafından tespit edilen kişilere ilişkin olarak ise bu kategorideki kişilere durumlarına bağlı olarak 1,000 Sterlin ila 27,000 Sterlin arası ödeme yapılabileceği belirtilmekte, ayrıca bu kişilerin en az 28 hafta işlerine bu sebeple devam edememeleri halinde gelir kayıpları, tıbbi harcamaları ve bakım giderleri için tazminat alabilecekleri ifade edilmektedir.

Yazıda, yukarıda kayıtlı her üç kategoride yer alan fertlere en fazla 500,000 Sterlin tazminat ödenebileceği belirtilmektedir.

CICA'ya başvuruların "www.cica.gov.uk" internet adresi üzerinden yapılabileceği belirtilen yazıda, bombalama olaylarında birinci derece yakınlarını kaybedenlerin ölümcül yaralanma (fatal injury) başvuru formunu, diğer kategorilerde yer alanların ise şahsi yaralanma (personal injury) başvuru formunu doldurması gerektiği belirtilmekte ve başvurunun internet üzerinden yapılması halinde başvuru formunda imza yerinin bulunduğu son sayfanın basılarak imzalanması ve CICA'ya postayla gönderilmesi gerektiği kaydedilmektedir.

Yazıda, birinci, ikinci ve üçüncü kategoride yer alan kişilerin mali kayba dayalı tazminat talebinde bulunmaları halinde bunun için ayrı bir form doldurmaları gerektiği belirtilmektedir.

Tazminat başvurusunun nasıl yapılabileceği veya tazminat başvurusunda bulunup bulunmama gibi konularda CICA'nın "0800 358 3601" numaralı telefonundan bilgi alınabileceği belirtilen yazıda, CICA'nın internet adresinde ihtiyaç duyulan bilgilere ulaşılabileceği belirtilmekte, ayrıca tazminat başvurusunda bulunan kişiler için avukat tutma zorunluluğunun bulunmadığı, avukat tutulduğu takdirde ise avukat için yapılacak harcamaların CICA tarafından karşılanmayacağı ifade edilmektedir.

CICA'nın tazminat başvurusunun alındığı tarihten sonraki iki ay içerisinde ilk ara ödemeleri, karara bağlanması basit başvurularda ise nihai ödemeleri yapabileceği belirtilen yazıda, polis kayıtlarının, hastane kayıtlarının ve yerel doktor kayıtlarının tazminat başvurusunda bulunanlar için iddialarını kanıtlamada önemli kaynak teşkil ettiği belirtilmektedir.

CICA'nın tazminat başvurusunda bulunan kişilerin sabıka kaydına ihtiyaç duyduğu belirtilen yazıda, başvuruları değerlendirirken CICA'nın sabıka kaydını dikkate alacağı ifade edilmektedir.