BN:12 - 8 Temmuz 2005, OECD-MENA Girişimi Çerçevesinde Gerçekleştirilecek Kadın Girişimciliği Çalıştayı hk.

OECD’nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği halinde başlattığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Girişimine ( Middle East and North Africa Initiative – MENA) ülkemiz aktif olarak katılmaktadır. İyi Yönetişim Ayağına 40.000, Yatırım Ayağına 35.000 olmak üzere toplam 75.000 Euro maddi katkı sağlanmaktadır. Sözkonusu girişimin Yatırım Ayağı çerçevesinde “Yatırımlar İçin Bir Vergi Çerçevesi Oluşturulması ve Vergi Teşviklerinin Değerlendirilmesi” adlı üç numaralı çalışma grubunun ve İyi Yönetişim ayağı çerçevesinde “Kamu Hizmetlerinde Tutarlılığın Sağlanması” başlıklı bir numaralı çalışma gurubunun eşbaşkanlığı da ülkemiz tarafından yürütülmektedir.

OECD-MENA Girişimi çerçevesinde, 11-12 Temmuz 2005 tarihlerinde OECD İstanbul Özel Sektörü Geliştirme Merkezinde "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Kadın Girişimciliği Bilincinin Oluştulması" başlıklı bir Çalıştay düzenlenecektir. MENA bölgesi, OECD üyesi ve OECD üyesi olmayan ülkelerden kadın ve erkek girişimcilerin davet edildiği sözkonusu toplantının  amacı MENA bölgesinde kadın girişimciliğini desteklemektir. Toplantıda ortaya çıkacak tavsiye kararları bir eylem planı çerçevesinde, Kasım 2005'te Amman'da düzenlenecek OECD-MENA Girişimi Yatırım Ayağı Bakanlar Toplantısına sunulacaktır.

Üç bölümden oluşacak Çalıştayın 11 Temmuz 2005 Pazartesi sabahı gerçekleştirilecek açılış bölümünde konunun genel tanıtımı yapılacak, bunu takiben tavsiye kararlarının belirleneceği üç paralel yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek, 12 Temmuz 2005 Salı öğleden sonra da kapanış bölümü gerçekleştirilecek ve bu bölümde yuvarlak masa toplantıları başkanları görüşmelerin sonuçlarını açıklayacaktır.

Sözkonusu Çalıştayda işlenecek konular “MENA Bölgesinde Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Kadın Girişimciliğinin Önemi” ve "MENA Bölgesinde Kadın Girişimciliğinin Oluşturulmasına Yönelik Çözüm Arayışları" olarak belirlenmiştir. 

Çalıştayın açılış konuşmasının Kadından Sorumlu Devlet Bakanımız Sayın Nimet Çubukçu tarafından yapılması öngörülmektedir.