BN:1 - 11 Ocak 2005,;Güneydoğu Asya'da Meydana Gelen Deprem Felaketine Yönelik Türkiye'nin Yardımları Hk.;

 - Güneydoğu Asya afetzedelerine Türkiye’nin katkısı 9 milyon Dolara ulaştı.

 - Türk Hükümeti’nin katkısı yaklaşık 6 milyon Dolara yaklaşıyor.

 - Sivil toplumun katkılarının açılan kampanyalar çerçevesinde önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

26 Aralık 2004 tarihinde Güneydoğu Asya'da meydana gelen deprem ve sonucunda oluşan dev dalgaların yol açtığı felaket bağlamında Türkiye, uluslararası camia içinde etkilenen ülkelere yardım elini ilk uzatan ve kapsamlı yardım sağlayan ülkeler arasında yeralmaktadır.

Türk Hükümeti, Endonezya, Sri Lanka, Tayland, Maldivler ve Malezya Hükümetlerine toplam 1.250.000 ABD Doları tutarında nakdi insani yardım yapmış, bu çerçevede Endonezya’ya 600 bin, Sri Lanka’ya 350 bin, Tayland’a 125 bin, Maldivler’e 100 bin ve Malezya’ya 75 bin ABD Doları iletilmişti.

Hükümetimizce ayrıca, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) aracılığıyla Somali’ye 20 bin, Seyşeller’e de 10 bin ABD doları iletilmiştir.

Yapılan son bir değerlendirme uyarınca, felaketin büyüklüğü ve yarattığı önemli tahribat da gözönünde bulundurularak, Türkiye’nin etkilenen bölge ülkelerine 1.280.000 ABD doları tutarındaki Hükümet yardımının toplam 5.000.000 ABD dolarına tamamlanması kararlaştırılmıştır. Bu kere 7 ülkeye ilaveten Myanmar’a da yardım yapılacaktır. Sözkonusu meblağların da ilk seferde olduğu gibi ivedilikle transferi öngörülmektedir.

Hükümetimiz ilaveten, doğal afetten en ağır şekilde etkilenen Endonezya ve Sri Lanka'ya acil insani yardım malzemesi yüklü birer askeri nakliye uçağı gönderilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürmektedir. Tıbbi sarf malzemesi, ilaç, aile gıda rasyosu ve su arıtma maddesi taşıyacak olan uçakların, önümüzdeki hafta Endonezya ve Sri Lanka’ya hareket etmeleri planlanmaktadır. Sözkonusu yardım operasyonunun mali portesinin yaklaşık yarım milyon Dolar olması beklenmektedir

Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü tarafından ilgili ülkelere nakdi yardım yapılması yönünde geniş çaplı bir para yardımı kampanyası başlatılmış olup, bu bağlamda açılan Kızılay banka hesaplarına bugüne kadar 2,6 milyon YTL’nı aşkın bir meblağ yatırılmış bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin 3 büyük GSM operatörü tarafından, Türkiye Kızılay Derneği’nin Güneydoğu Asya’ya yardım kampanyasına kısa mesaj (SMS) aracılığıyla bağışta bulunulabilmesini sağlayan bir kampanya başlatılmıştır. Kızılay kampanyası devam etmektedir.

Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi (TAY) Genel Müdürlüğünce de Güneydoğu Asya’ya yönelik bir yardım kampanyası başlatılarak, bu çerçevede çeşitli hesaplar açılmış bulunmaktadır.

Bakanlığımız tarafından, yurtiçi ve yurtdışı teşkilat mensuplarını ve yurtdışındaki Türk derneklerini de kapsayacak şekilde nakdi bağış toplamak için başlatılan kampanyada halen 65 bin Dolara ulaşılmıştır.

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği tarafından toplanan 500 bin YTL tutarındaki giyim malzemesi, Güneydoğu Asya bölgesindeki felaketzedelere gönderilmek üzere Türkiye Kızılay Derneği’ne teslim edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Kızılay işbirliğiyle Endonezya’nın Aceh bölgesine 15 doktordan oluşan bir ekip gönderilmesi öngörülmektedir.

Sözkonusu kampanyalar ve ülkemizde çeşitli kamu kuruluşlarınca başlatılan diğer yardım kampanyalarında biriken paraların en etkin kullanımının sağlanması için gerekli koordinasyon TAY tarafından yapılmaktadır. Bu bağlamda Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımların TAY’ın açtığı hesaplara aktarılması için ilgili devlet kurumlarına yazılı bir genelge göndermiş, gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan anılan TAY hesaplarına bağış yapabileceklerini ve sivil toplum kuruluşlarımızca da toplanan yardımların arzulanması durumunda TAY hesaplarına aktarılabileceğini bildirmiştir.

Ayrıca Hükümetimizce çeşitli düzeylerde yapılan açıklamalar aracılığıyla Türk halkı sözkonusu yardım kampanyalarına katkıda bulunmaya teşvik edilmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda ciddi bir hareketlilik içinde oldukları görülmektedir.

Türk Kızılayı’nın 11 uzman ve iki gönüllüden oluşan 13 kişilik bir afet ekibi, beş ay sürecek bir insani yardım faaliyeti çerçevesinde Güneydoğu Asya bölgesine hareket etmiş bulunmaktadır. Kızılay ekibi Endonezya, Sri Lanka ve Tayland’da incelemelerini ve yardım faaliyetlerini sürdürmektedir. Kızılay prensip olarak ilgili ülkelerde bir yerleşim biriminin sorumluluğunu üstlenerek, 500 aile ve 2.500 kişinin beslenme ve sağlık hizmetlerini karşılamayı amaçlamaktadır. Sözkonusu ekip, bölgedeki ulusal Kızılhaç-Kızılay dernekleri ve ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliği halinde, görev süresinin ilk iki ayı boyunca acil insani müdahale, kalan üç ay boyunca da rehabilitasyon hizmeti verecektir.

 “GEA Arama Kurtarma Ekoloji Grubu” ve “Lions Doğal Afet ile Mücadele -LİDAM” isimli iki Türk sivil toplum kuruluşunca gönderilen arama kurtarma ekipleri halihazırda Sri Lanka’da yardım faaliyetlerini sürdürmektedir. “Pasifik Ülkeleriyle Sosyal ve İktisadi Dayanışma Derneği” adlı sivil toplum kuruluşu da bölgede yardım çalışmaları yapmaktadır. “Ulaşılabilir Yaşam Derneği” adlı STK tarafından da Sri Lanka’ya bir arama kurtarma ekibi gönderilmektedir.

Sayın Bakanımız, İKÖ Dışişleri Bakanları Konferansı Dönem Başkanı sıfatıyla, İKÖ Dışişleri Bakanlarına bir mesaj ileterek, İKÖ Genel Sekreteri Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun İKÖ üyelerine yönelttiği acil yardım cağrısına Türkiye’nin verdiği desteği dile getirmiş, Güneydoğu Asya’da meydana gelen depremin yol açtığı doğal afet çerçevesinde bölgeye yardım sağlanması yönünde İKÖ üyesi Devletlere çağrıda bulunmuştur.