Avusturya'nın Ekonomisi

1.AVUSTURYA EKONOMİSİ (2019)

GSYİH (milyar Dolar)

446,2

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

1,5

Nüfus (milyon)

8,63

Nüfus artış hızı (%)

0,57

Kişi Başına GSYİH (PPP, Dolar)

60,16

Enflasyon Oranı (%)

1,5

İşsizlik Oranı (%)

4,5

İhracat (milyar Dolar) - fob

171,6

İthalat (milyar Dolar) - fob

167,4

Başlıca ticaret ortakları: Almanya, ABD, Fransa, İtalya, İsviçre, Çekya, Çin

Başlıca ihracat kalemleri: Eczacılık ve eczacılık ürünleri, motorlu yolcu taşıtları, ilaçlar, motorlar ve aksamı, diğer adi metallerden eşya (kilit, zincir, yay, fermuar, dikiş, nakış aletleri vb.) motorlu taşıtların aksam ve parçaları ile şase ve karoserleri.

Başlıca ithalat kalemleri: Motorlu yolcu taşıtları (binek otomobiller vb.), eczacılık ve eczacılık ürünleri, motorlu taşıtların aksam ve parçaları ile şase ve karoserleri, petrol yağları ve bitümenli minarallerden elde edilen yağlar ve ilaçlar

2. İKİLİ İLİŞKİLER

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

DENGE

HACİM

2018

1.161

1.495

-334

2.665

2019

1.140

1.291

-150

2.431

2018-2019 değişim %

%-1,8

%-13,6

%55

%-8,8

İhraç edilen başlıca ürünler: Otomobil, binek otomobil ve insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar, meyve ve konserve, magnezit, erimiş yanmış manyezi.

İthal edilen başlıca ürünler: Suni devamsız lifler, su türbinleri, çarklar vb. için regülatörler, insan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. ürünler.

Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin ikili ilişkilerimizdeki siyasi sorunlardan olumsuz yönde etkilenmediği gözlenmektedir. Avusturya’nın önde gelen şirketleri ülkemizdeki yatırımlarını arttırma konusunda istekli görünmektedirler. İlişkilerin özellikle ticaret ve yatırım alanında gelişmesi için sözkonusu şirketlerle temasların sürdürülmesi, bu şirketlerin kendilerinin de vurguladığı üzere, Türkiye’nin geleceğine duydukları güven çerçevesinde açılımlar yapılması ve fırsatlar tanınmasının siyasi ilişkilere olumlu yansımaları olacağı değerlendirilmektedir.

İkili Ticaret: 2019 yılında Avusturya’yla ihracatımız 1.140 milyar Dolar, ithalatımız 1.291 milyar Dolar ve ikili ticaret hacmimiz 2.431 milyar Dolar olmuştur.

Ülkemizdeki Avusturya Yatırımları: 2009-2011 yıllarında Türkiye’ye en fazla doğrudan yatırım yapan ülke olan Avusturya’nın 2002-2019 dönemindeki yatırımları 10 milyar 589 milyon Dolar olmuştur.

2019 sonu itibariyle ülkemizde Avusturya ortaklı veya sermayeli firmaların sayısı 1003’tür. Bunların arasında vatandaş veya soydaşlarımızın cüzi miktarlarda yaptıkları sermaye yatırımlarını içeren şirketler de bulunmaktadır. En büyük sermaye yatırımı enerji ile finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere ait olup, bunların başında Bank Austria gelmektedir. Ayrıca, Prinzhorn, Greiner Packaging, Mondi, Doka, AVL List ve Palfinger gibi Avusturyalı şirketler ülkemizde iş yapmaktadırlar.

Avusturya’daki Türk Yatırımları:

Avusturya’da yaşayan vatandaşlarımız tarafından kurulan işletmelerin sayısı yaklaşık 6.500’dür. Türk müteşebbisler Avusturya’da yaklaşık 10.000 kişiye istihdam sağlamaktadırlar. 2002-2019 döneminde Türkiye’de yerleşik kişilerce, Avusturya’da yapılan yatırım miktarı 552 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Viyana borsası tarafından 4 Eylül 2018 tarihinde yapılan açıklamaya göre, Türk kökenli iş adamı Atilla Doğudan’a ait Viyana merkezli “catering” şirketi “Do&Co” 24 Eylül 2018 tarihinden itibaren Avusturya borsasında işlem gören en büyük 20 şirketin yer aldığı “ATX öncü gösterge endeksine” dâhil olmuştur.

Turizm: 2019 yılında ülkemizi ziyaret eden Avusturyalı turist sayısı 2018 yılına göre % 13,5 oranında artarak 401.475 kişi olmuştur.