Avustralya “Çalışma Ve Tatil (Work And Holıday)” Vizesine Başvuru Hakkında Duyuru, 22 Eylül 2022

8 Aralık 2005 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Çalışma ve Tatil Vizesi Mutabakat Muhtırası” çerçevesinde, ülkemizden her yıl belirli kriterleri sağlayan üniversite mezunu ve üniversite öğrencisi toplam 130 kişi “Çalışma ve Tatil (Work and Holiday) vizesi alarak Avustralya’da bu programa katılmaktadır.

Avustralya Çalışma ve Tatil Programına katılmak isteyen üniversite mezunu 18-30 yaş arası vatandaşlarımızın, ön değerlendirme için, örneği aşağıda sunulan dilekçeyi ve dilekçenin ek kısmında belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde posta yoluyla Bakanlığımıza iletmeleri gerekmektedir.

Sözkonusu programa katılmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları Bakanlığımız tarafından 1-15 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecektir. 1 Ekim 2022 tarihinden önce ve 15 Ekim 2022 tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan hiçbir başvuru işleme alınmayacaktır.

Dilekçe ekinde belirtilen ekler başvurunun geçerli sayılması için yeterli olup, talep edilmeyen evrakın iletilmesi başvuru sürecinde ek bir avantaj sağlamamaktadır.

Bakanlığımız tarafından yapılacak ön değerlendirme sonucu kotaya dahil olması uygun bulunan başvuru sahiplerine e-posta yoluyla bir kabul mektubu iletilecektir. Bu çerçevede başvuru sahiplerinin e-posta adreslerini bildirmeleri zorunluluk arzetmektedir.

Sözkonusu kabul mektubunu alan vatandaşlarımızın link üzerinden Avustralya Büyükelçiliği’ne başvurularını online olarak tamamlamaları gerekmektedir. Gönderilen kabul mektubunun online başvuru yapılırken sisteme yüklenmesi gerekmekte olup, yüklenmemesi halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Anılan Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru şartları için Büyükelçiliğin internet adresi ziyaret edilebilir.

Ön değerlendirme sonucunda kota dışı kalan başvuruların bir kısmı, kotada yeniden boşluk oluşması halinde işleme alınmak üzere yedek listede bekletilecektir.

Yükseköğrenimine devam eden öğrencilerin başvuruları eğitim aldıkları üniversitelerin rektörlükleri tarafından yapılmaktadır.

Bu işlem, öğrencilerin eğitim almakta oldukları üniversitelerin rektörlüklerinin üst yazısı ve gerekli tüm evraklarla birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) başvurmaları şeklinde gerçekleşmektedir.

Öğrencilerin doğrudan ya da özel eğitim ve danışmanlık şirketleri aracılığıyla yaptıkları başvurular ise işleme alınmamaktadır.

EK: (Dilekçe Örneği)