CEP TELEFONLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

2019 YILI TATİL AYDINLATMA PROJESİ’NE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Kayıt işlemi öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Kişiye ait yurda giriş yapılan belgenin son iki yıl içerisinde herhangi bir cihaz kayıt işleminde kullanılmamış olması, bu durumun da e-Devlet sisteminden sorgulanması ( https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama), harç ücretinin yatırılması (2019 için 618,60 TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarih üzerinden 120 günlük hak düşürücü sürenin de geçmemiş olması gerekmektedir.

Harç parası yatırıldıktan sonra kayıt işlemi tamamlanır mı?

Harcın yatırılması tek başına kayıt için yeterli olmayıp, e-Devlet kapısından kaydın son aşamasına kadar işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. Harç ödemesi, kayıt sırasında sisteme entegre bankalar ya da vergi dairesi aracılığıyla yapıldı ise, e-Devlet kayıt sayfasına geri dönülerek kayıt işleminin onaylanması ve sekiz rakamdan oluşan başvuru takip numarasının alınması gerekmektedir. E-Devlet sisteminden kayıt işlemine izin verilmeyen kişilerin ise abone kayıt merkezlerinden kayıt işlemini yaptırması ve işlem sonucunu da aynı yerden sorgulatıp öğrenebilmesi mümkündür.

Cihazım kayboldu/çalındı/rıza dışı elimden çıktı. Bu durumda ne yapabilirim?

Cihazına ait IMEI numarası beyaz listede bulunan ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler; cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için e-Devlet kapısı üzerinden ( https://www.turkiye.gov.tr/btk-kayip-calinti-ihbar-bildirimi ) veya telefon yoluyla 120 kısa numarası üzerinden BTK Bilgi ve İhbar Merkezi’ne (Tüketici İletişim Merkezi) ihbarda bulunabilirler. Ayrıca çalıntı cihaz ile ilgili adli mercilere de başvurulması mümkündür.

Kayıp/çalıntı ihbarı nasıl yapılır?

Kayıp/çalıntı ihbarının gerçekleşmesi için cihaza ait 15 haneli IMEI numarasının bilinmesi ve hattın yasal sahibi olan kişinin; e-Devlet kapısı veya BTK Bilgi ve İhbar Merkezi (Tüketici İletişim Merkezi-120) kanallarından birini kullanarak ihbarda bulunması gerekmektedir. Elinde geçerli fatura bulunduran cihaz sahibi kişinin adli mercilere başvurması da mümkündür.

Kayıp/çalıntı ihbarında bulunduğum cihazımı buldum. Tekrar haberleşmeye açılmasını nasıl sağlarım?

Kayıp/çalıntı ihbarı hangi yöntem ile yapılmış ise cihazda kullanılan hattın yasal sahibi olan kişi tarafından yine aynı yöntemle açılması sağlanabilmektedir. E–Devlet üzerinden oluşturulan ihbar kayıtlarının iptali, ilgili alandan ( https://www.turkiye.gov.tr/btk-kayip-calinti-ihbar-sorgulama) gerçekleştirilebilmektedir. Telefon yoluyla 120 kısa numarası aranarak BTK Bilgi ve İhbar Merkezi’ne (Tüketici İletişim Merkezi) yapılan ihbar kaydının iptali de yine aynı Merkez aranarak sağlanabilmektedir. Adli merciler tarafından kullanıma kapatılan cihazın yeniden kullanıma açılması işlemi ise bu mercilerin talebi üzerine veya kendiliğinden (re’sen) bu makamlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

İhbarın onaylandığını nasıl anlarım?

E-Devlet kapısı üzerinden ( https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama) veya BTK Bilgi ve İhbar Merkezi (Tüketici İletişim Merkezi-120) aranılarak öğrenilebilir.

Hangi tür cihazlar kayıt altına alınmalıdır?

Ülkemizde yetkilendirilmiş işletmeciler tarafından sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinin alınabilmesini teminen, elektronik kimlik bilgisine sahip IMEI numaralı cihazların kayıt altına alınması gerekmektedir (Cep telefonları, dizüstü ve tablet bilgisayarlar vb.)

Kayıt işlemini ne şekilde yaptırabilirim?

T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası bulunan ve e-Devlet sisteminden kayıt işlemine izin verilen kişiler, e-Devlet kapısı ( www.turkiye.gov.tr) üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirebilirler. E-Devlet kapısı üzerinden işlem yapmasına izin verilmeyen kişiler ise aşağıda belirtilen işletmecilerin Abone Kayıt Merkezlerine başvurabilirler.

www.ttmobil.com.tr

www.turkcell.com.tr

www.vodafone.com.tr

Cihazımın IMEI numarasını bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim?

IMEI numarası, cihazın numara çevirme ekranında *#06# tuşlanması halinde görüntülenebilmektedir. Ayrıca cihazın; Ayarlar/Menü/Hakkında vb. bölümlerinden aynı cihaza ait varsa diğer IMEI numaraları da öğrenilebilmektedir. İlaveten söz konusu cihazın üreticisi veya ithalatçısına ait internet sitelerinden de konuya ilişkin bilgi alınabilmesi mümkündür.

Dekontta dikkat edilmesi gereken husus nedir?

Dekont üzerinde kayıt yapılmak istenen cihaza ait IMEI numarası, yurda giriş yapan belge sahibinin adı ve soyadı ile kimlik numarasının yer alması gerekmektedir. IMEI numarasının doğru olmasına dikkat edilmelidir. Birden fazla IMEI numarasına sahip cihazlar için dekont üzerinde cihaza ait tek IMEI numarasının yer alması yeterlidir.

Kayıt başvurusundan sonra cihazın kayıt edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim?

Cihazın kayıtlı olup olmadığı; e-Devlet kapısı üzerinden ( https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama) veya BTK Bilgi ve İhbar Merkezi (Tüketici İletişim Merkezi-120) aranarak öğrenilebilmektedir.

Gerekli belgeler ile birlikte Abone Kayıt Merkezine başvuruda bulundum. İşlemlerimin tamamlandığını nasıl anlarım?

İlgili GSM işletmecilerinin (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom) abone kayıt merkezlerinden veya BTK Bilgi ve İhbar Merkezi (Tüketici İletişim Merkezi-120) aranarak işlemlerin tamamlanıp tamamlanmadığı hususunda bilgi alınabilmektedir.

Yabancı uyruklu kişilere ait cihazlar nasıl kayıt altına alınmaktadır?

YKN (Yabancı Kimlik Numarası) bulunan ve e-Devlet sisteminden kayıt işlemi yapmasına izin verilen 18 yaş üstü bireyler, PTT’den alacakları e-Devlet şifresi ile e-Devlet sistemi üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet) kayıt yapabilmektedir. YKN sahibi olan 18 yaş altı kişiler ile YKN sahibi olmayan diplomat, askeri personel, öğrenci ve ikamet edenlerden; Diplomat ve askeri personelin pasaport veya kimlik belgesini, Öğrencilerin; öğrenim gördükleri okuldan alacakları öğrenci olduklarına dair belgeyi, İkamet eden diğerlerinin ise; ikamet belgesini ya da ikamet tezkeresini, pasaportlarının aslını ibraz etmek suretiyle Abone Kayıt Merkezlerine sunmaları gerekmektedir. 18 yaşından küçükler için kayıt başvuruları anne, baba ya da yasal temsilcileri tarafından gerekli bilgiler sunularak yapılabilir. Yukarda belirtilen belgelere sahip olmayan yabancı kişiler, cihazlarını tek hat numarası ile kullanabilmek üzere kaydını yaptırabilirler. Bu durumda kendi adına olan abonelik sözleşmesi ve pasaportlarının aslını ibraz etmek suretiyle Abone Kayıt Merkezlerine başvuru yapabilirler. Abone Kayıt Merkezi yetkilileri tarafından yurda giriş yapılan belgenin aslı görüldükten sonra dilekçenin üzerine “Aslı Görülmüştür” damgası ve başvuru mercii kaşesi basılmakta ve alınan belgeler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na elektronik ortamda gönderilmektedir.

Cihazımın elektronik kimlik bilgisinin (IMEI) değiştirilmiş (klonlanmış) olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Bu durum, e-Devlet kapısı üzerinden ( https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama) IMEI numarası sorgulanarak öğrenilebilmekte veya BTK Bilgi ve İhbar Merkezi (Tüketici İletişim Merkezi-120) aranarak IMEI numarasının durumu hakkında güncel bilgi edinilebilmektedir.

Yurtiçinden satın almış olduğum cihazımın IMEI numarasını sorguladım. “ Kayıt dışı olduğu tespit edilen cihaz” uyarısını aldım. Ne yapmalıyım?

Bu durumda cihazın satın alındığı yere başvurulması gerekmektedir. Yasal yollardan ithal veya imal edilen cihaz bilgileri, ithalat/imalat işlemlerini gerçekleştiren firmalar tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir. Sayılan firmalarca bildirim ve gerekli diğer kayıt işlemleri gerçekleştirilmeyen cihazların tespit edilmesi durumunda bu cihazlar, ilgili mevzuatta yer alan sürelerin sonunda haberleşme hizmeti alımına kapatılmaktadır.

BTK Bilgi ve İhbar Merkezi’ne (Tüketici İletişim Merkezi) nasıl ulaşırım?

Söz konusu merkeze 120 kısa numarası aranarak 7/24 ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez yerleşkesinde (Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya-Ankara/Türkiye) bulunan BTK İletişim Merkezi’nde; konusunda uzman personel ve ilgili operatör temsilcileri vasıtasıyla tüketicilere yüz yüze iletişim imkânıyla gerekli bilgiler verilmekte ve işlemlerinde her türlü kolaylık sağlanmaktadır.

Yurt dışından gelirken beraberimde cihaz getirmedim. Cihaz kayıt hakkımı ücretsiz veya ücretli olarak bir başkasına verebilir miyim?

Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesine göre; yolcu sıfatına sahip kişi kişi kendi kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla, yurt dışından 3 (üç) takvim yılında 1 (bir) adet cihaz getirebilmektedir. Yurda giriş belgesinin yolcu olmayan bir başka kişi tarafından kullanılması durumunda doğacak olan her türlü sorumluluk tarafınıza aittir. Ayrıca kayıt altına alınan cihazın suç teşkil eden bir olaya karışması durumunda da emniyet birimleri ve adli mercilerce muhatap alınan ilk kişi yurda giriş belgesi sahibi olmaktadır.