6;Aralık 2005, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan´ın Açıklaması

Bugünkü “The New Anatolian” gazetesinde, Sayın Bakanımızla yapılan bir mülakata istinaden yeralan haberin “Irak’ın bölünmesi bizi korkutmaz (A Division of Iraq wouldn’t frighten us)” şeklindeki başlığı, kamuoyumuzda yanlış değerlendirmelere ve istifhama yol açabilecek mahiyettedir. Bu bağlamda haberin başlığı muhtevasıyla ciddi çelişki içindedir.

Sayın Bakanımızın konuyla ilgili kapsamlı değerlendirmelerinin, yanlış seçilmiş bu haber başlığı çerçevesinde, adeta Türkiye’nin Irak’ın bölünmesine bigane kalacağı izlenimini yaratacak şekilde yansıtılarak zihinlerin bulandırılmaya çalışılmasını büyük bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz.

Sayın Bakanımızın, Irak’ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin gerek bölge, gerek dünya barışı açısından taşıdığı öneme her vesileyle yaptıkları vurgu kamuoyumuzun malumudur. Nitekim, sözkonusu mülakatta Sayın Bakanımız esas itibariyle bu hususu bir kez daha güçlü bir şekilde teyid etmişlerdir.

Türkiye, Irak’ın bölünmesine yolaçacak her türlü politika, görüş, söylem ve tasavvura karşı olduğunu ve bunun bölgede çok ciddi sonuçları olabilecek bir kaosa sebep olacağını başından beri her zaman vurgulayagelmiştir.

Türkiye, halkı ve komşularıyla barışık, siyasi birlik ve toprak bütünlüğü sağlam, uluslararası toplumla uyumlu ve demokratik bir Irak’ın bölge ve dünya barışı için vazgeçilmez olduğuna inanmaktadır.