#

Mimari Yönünden Ankara Palas

Mimari Yönünden Ankara Palas

Ankara Palas Genel görünüşüyle dikdörtgen biçiminde olan yapı bodrum dahil üç katlıdır.Bina betonarme-karkas sistemle inşa edilmiş olup, ana giriş aksına göre simetrik olarak planlanmıştır. Ortada büyük bir balo salonu yeralmaktadır. Salonun bitişiğinde, önünde teras bulunan ve yan bahçeye açılan çay ve oyun salonu yeralmakta,

arkada balo salonundan da erişilebilen bir yemek salonu bulunmaktadır.

Otel olarak kullanılan, çoğunluğu tek kişilik altmış konuk odasından onaltısı, zemin katın ön sağ ve sol yüzlerine dizilmiştir. Bu odalardan ön cepheye bakanlar bina yönetiminin büro odaları olarak kullanılmaktadır. Katlar arasındaki ulaşım, yine ana girişe göre simetrik bir biçimde yerleştirilmiş, balo salonuyla giriş arasındaki geniş koridora açılan bir çift merdivenle sağlanmaktadır.  Ankara Palas

Ankara Palas Birinci katta girişin üzerine özel bir süit daire yerleştirilmiştir. Bu kattaki konuk odalarının çoğunluğu dış cephede yeralmakla birlikte, alt katttaki balo salonunun ışıklığına bakan uygun yerlere de konuk odaları yapılmıştır. 

Yapının cephelerine bakıldığında, planlamada yakalanan simetrinin cephede de kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Ön cephede, ana giriş düşey aksı ile köşelerden bir önceki odaların bulunduğu akslar yapı yüzeyinde ve saçakta taşırılarak, kule görünümü yaratılmıştır. Zengin bir biçimde bezeli olan ön cephe görünümünde, girişteki büyük kemerin köşelerinde rumi motifli çiniler kullanılmış, tepeliğin yüzeyi kabartma rumi motiflerle bezenerek, altına mukarnaslarla süslü silme yapılmıştır. Ankara Palas

Ankara Palas Giriş ve üstündeki özel daire, yüksek sivri bir kemer ve profilli geniş silmelerle çerçevelenerek belirginleştirilmiştir. Üzerine yüksek bir tepelik yerleştirilerek, alttan algılanamayan kurşun kaplı ahşap bir kubbeyle örtülen ana giriş ise alt fasattan koparılarak, önemli şekilde vurgulanmıştır.

Yapının tüm zemin kat pencereleri sivri kemerlerle geçilmiş, üst kat odalarının önünde konsol olarak taşınan küçük açık balkonlar ile, yere kadar inen zemin kat pencerelerinin önündeki demir ferforjeler birbirini bütünleyen mimari elemanlar olarak yeralmaktadır.

Birinci Ulusal Mimarlık Döneminin ilginç örneklerinden biri olan Ankara
Palas Devlet Konukevi binası, sahip olduğu tarihi, politik ve sanatsal misyonları ile Cumhuriyet'in simgesi olarak büyük önem arzetmektedir.