#

İslam Konferansı Örgütü

 

Kültür Boyutu

1. Nüfuslarının çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu 56 ülkenin üye olduğu İslam Konferansı Örgütü (İKÖ), üye ülkeler arasında siyasi, ekonomik, kültürel, bilimsel, sosyal dayanışma ve işbirliğini amaçlayan uluslararası bir kuruluştur. Kültürel konularla ilgili olarak İKÖ’nün başlıca organları arasında İslam Ekonomik, Kültürel ve Sosyal İşler Komisyonu (ICECS) ile Enformasyon ve Kültürel İşler Daimi Komitesi (COMIAC) yer almaktadır.

2. Ayrıca İKÖ’ye bağlı etkin bir alt kuruluş olarak Genel Direktörlüğünü Dr. Halit Eren’in yürüttüğü ve merkezi İstanbul’da bulunan “İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)” faaliyet göstermektedir.

3. IRCICA Türkiye dahil 57 üyesi bulunan bir uluslararası kuruluştur. IRCICA, İKÖ’nün kültür alanında faaliyete başlayan ilk araştırma merkezi olup, İKÖ’ye üye ülkelerin bulunduğu geniş coğrafya üzerindeki milletlerin tarihleri, sanat ve kültürleri, mimari ve kültürel mirasları konularında araştırma, yayın ve arşiv çalışmaları yapmış, konferans ve sergiler düzenlemiş, bu konularda uzmanlaşmış bir kütüphane kurmuş, çalışmalarını dünyadaki üniversiteler ile araştırma kurumlarının kullanımına sunmuştur.

Merkezin bu çalışmaları İslam kültür ve medeniyetini daha iyi tanıtmaya, İKÖ üyesi ülkeler arasında ve bu ülkelerle diğer milletler ve uygarlıklar arasında karşılıklı anlayış ve yakınlaşmayı arttırmaya, yapılan araştırma ve eğitim çalışmalarının dünya üniversiteleri ile araştırma kurumlarında daha fazla ilgi görmesine katkı yapmıştır.

IRCICA 1980-2003 yılları arasında 7 dilde 90 cilt kitap yayınlamış, Türkiye’de ve çeşitli ülkelerde 43 kongre ve sempozyum ile 160 sanat sergisi ve 240 civarında halka açık konferans düzenlemiştir.

4. Merkezi Ankara’da bulunan diğer bir alt kuruluş da “İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma Eğitim Merkezi (SESTRCIC)”dir.

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu anılan konferans sırasında İKÖ Genel Sekterliğine seçilmiştir. Adıgeçen 4 yıl sürecek yeni görevine 1 Ocak 2005 tarihinde başlamıştır.