Yurtdışındaki Türk Kültür Varlığı

Tarihi Eserlerimizin Korunması ve Yenilenmesi

Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya’daki kültür varlıklarımızın korunması ve yenilenmesi, bu suretle kültür mirasımıza sahip çıkılması Bakanlığımızın değişmez bir önceliğini teşkil etmektedir. Bakanlığımız bu çalışmalara, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği halinde önemli katkılarda bulunmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA ve Vakıflar Genel Müdürlüğü yurtdışı misyonlarımızın katkılarıyla kültür varlıklarımızın restorasyonu ve yenilenmesinde aktif rol oynamaktadır.


Tarihi Eser Kaçakçılığı ile Mücadele

Tarih boyunca çok sayıda uygarlığa evsahipliği yapmış ve bunun sonucu eşsiz ve paha biçilmez tarihi eserleri barındıran ülkemiz, tarihi eser kaçakçılığı alanında hedef ülkeler arasındadır. Ülkemizden kaçırılmış birçok tarihi eser, dünyanın ünlü müzeleri ile özel koleksiyonlarında sergilenmekte veya ünlü müzayede evlerince satışa sunulmaktadır.

Tarihi eserlerin yurtdışına çıkarılmaları 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca suç teşkil etmektedir.

Yurtdışında ülkemizden kaçırılmış bir tarihi eserin saptanması durumunda Bakanlığımızca ilgili makamlarımız bilgilendirilmekte ve ilgili ülke yetkilileri ile eseri bulunduran müze, koleksiyoncu, müzayede evi nezdinde ilgili dış temsilciliklerimizce girişimlerde bulunularak, eserlerimizin satışlarının durdurulması sağlanmakta ve ardından iadeleri için girişimler yapılmaktadır.

Ülkemizden kaçırılmış tarihi eserlerin iadesine ilişkin çalışmalar Bakanlığımızın eşgüdümünde, ilgili Bakanlık ve kurumlarımızın katkılarıyla yürütülmektedir. Kaçırılan eserlerin bulunduğu ülke makamları yasal mevzuatımız hakkında bilgilendirilmektedir.

Israrlı ve kararlı girişimlerimiz sonucu bazı tarihi eserlerimizin ülkemize iadesi sağlanmıştır. Yurtdışına kaçırılmış birçok eserimizin ülkemize iadesine yönelik çalışmalar yoğun biçimde sürdürülmektedir.