Yeni Zelanda'ya "Çalışma ve Tatil Vizesi"yle seyahat edecek vatandaşlarımıza duyuru
Ankara’da 22 Nisan 2010 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Çalışarak Tatil Programı Hakkında Anlaşma”nın onay işlemleri karşılıklı olarak tamamlanmış olup, Anlaşma 1 Ağustos 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Sözkonusu Anlaşma, üniversite mezunu olan 18 - 30 yaş arasındaki vatandaşlarımıza (yılda azami 100 genç bu programdan yararlanabilecektir) "Çalışma ve Tatil Vizesi" hamili olmaları durumunda çalışma izni almaksızın Yeni Zelanda’da 12 ay süreyle tatil amaçlı bulunabilmelerine, bir işverenin yanında 3 aydan fazla olmamak kaydıyla çalışabilmelerine ve 3 aya kadar eğitim ya da staj görebilmelerine imkân sağlamaktadır. Ancak, “Çalışma ve Tatil Vizesi” yerine başka bir vizeyle Yeni Zelanda’ya gidecek gençlerimiz anılan programın sunduğu haklardan yararlanamazlar.

Anlaşmanın uygulama esaslarına göre, "Çalışma ve Tatil Vizesi" için Yeni Zelanda’nın dış temsilciliklerine başvuracak vatandaşlarımızın, beraberlerinde bakmakla mükellef oldukları kimse bulunmamak kaydıyla, geçerli pasaport, Yeni Zelanda’dan ayrılış bileti veya bu bileti almaya yetecek mali kaynaklara ilişkin belgeleri, Yeni Zelanda’da kalacakları süre içerisinde geçimlerini sağlamaya yetecek mali kaynaklara dair belgeleri ve Yeni Zelanda’da kalacakları süreyi kapsayacak sağlık sigortası belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

“Çalışarak Tatil Programı”ndan istifadeyle Yeni Zelanda’ya seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın programın kapsamına giren işi kendilerinin temin etmeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımız, “Çalışma ve Tatil Vizesi” harcını ödemenin yanısıra, Yeni Zelanda makamları tarafından talep edilen tüm sağlık koşullarını karşılamakla mükelleftirler.

Saygıyla duyurulur.