Yemen'in Ekonomisi

Ülke Ekonomisi

GSYİH (milyar ABD $)

25,6 (2017)

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat yaptığı başlıca ülkeler: ÇHC, Suudi Arabistan, BAE, Türkiye, Hindistan

İhracat yaptığı başlıca ülkeler : ÇHC, Suudi Arabistan, Malezya, Hindistan, Tayland

Başlıca ihracat kalemleri: ham petrol, altın, balık ve su ürünleri, hurma kahve

Başlıca ithalat kalemleri: Hububat, demir-çelik, petrol yağları, ilaç, motorlu taşıtlar

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

İkili Ticaret Verileri (milyon USD)

2015

2016

2017

2018

2019

İhracat

395

536

572

685

815

İthalat

0,01

0,02

0,67

1

5

Hacim

395

536

573

686

820

Denge

395

536

571

684

810

Kaynak: TUİK

2014’te 643,8 milyon dolarla en üst seviyesine ulaşan Yemen’e ihracatımız, Yemen’deki iç karışıklıklar nedeniyle 2015’te önemli oranda azalarak 400 milyon Doların altına gerilemiştir. 2016’da tekrar toparlanan ihracat 2017 yılında 571 milyon Dolar, 2018 yılında ise 730 milyon Dolar civarında gerçekleşmiştir.

Başlıca ihraç ürünlerimiz: Demir-çelik, motorlu kara taşıtları ve parçaları, ilaç, hububat, un, süt ürünleri, çimento, ayakkabı, halı

Başlıca ithal ürünlerimiz: Dondurulmuş balık, kahve

İkili İşbirliği Mekanizmaları

Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı: 6. Dönem KEK Toplantısı 23-24 Kasım 2012 tarihlerinde Sana’da gerçekleştirilmiştir.

İş Konseyi: Türk-Yemen İş Konseyi kuruluş anlaşması 11 Ocak 2011 tarihinde DEİK ile “Federation of Yemen Chambers of Commerce and Industry” arasında imzalanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde dönüşüme uğrayan kurumlarımızdan Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile Kalkınma Bakanlığı tarafından, 10-13 Ocak 2018 tarihlerinde Adana ve Mersin'de "2018 Türk-Yemen İş Forumu" toplantısı düzenlenmiştir. Anılan Forumun ikincisi, Mevlana Kalkınma Ajansı’yla işbirliği içerisinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı tarafından 12-15 Kasım 2018 tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilmiştir.