Türkiye-İsveç İlişkileri

İsveç ile siyasi ilişkilerimizin resmi tarihi 17. yüzyıl başlarına dayanmaktadır. 1709’da Rusya’ya mağlubiyetinin ardından Osmanlı İmparatorluğu’na sığınan XII. Karl (Demirbaş Şarl) ve ordusu, beş yıl boyunca ülkesini Osmanlı topraklarından, sırasıyla Bender ve Edirne’den idare etmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde İsveç’le 1737’de Ticaret Anlaşması, 1739’da “Barış, Birlik ve Dostluk İttifakı” imzalanmış, ilişkilerimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından 31 Mayıs 1924 tarihinde imzalanan Dostluk Anlaşmasıyla kesintisiz ve gelişerek devam etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin İsveç’teki ilk temsilcisi 1923-1926 yılları arasında Stokholm’de Maslahatgüzar sıfatıyla bulunan Laik Mukbil Bey’dir. Stokholm’deki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği anılan tarihten bugüne kadar aralıksız faaliyet göstermektedir.

İsveç’le ilişkilerimiz, 2013 yılında imzalanan bildiriyle stratejik ortaklık düzeyine ulaşmıştır.

İsveç ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmi 2019 yılında 3,011 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir (ihracatımız: 1,433 milyar Dolar; ithalatımız: 1,578 milyar Dolar).

Türkiye’nin İsveç’e yönelik önemli ihraç kalemleri, motorlu taşıtlar, tekstil ürünleri, krom cevherleri ve buzdolaplarıdır. Bu ülkeden başlıca ithal kalemlerimizi ise demir cevherleri ve konsantreleri, kaolin, inorganik madde sıvanmış kağıtlar, demir/çelik döküntü ve hurdaları ile ilaç oluşturmaktadır.

Türkiye ile İsveç arasında Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) kurulmasına ilişkin bildiri 10 Ağustos 2014 tarihinde imzalanmıştır.

Dünyanın en eski üniversitelerinden biri olan, 1477 yılında kurulmuş Uppsala Üniversitesi’ndeki Türkoloji Bölümü yaklaşık 170 yıllık bir tarihe sahiptir. Ayıca Mart 2013’te Stokholm Üniversitesi bünyesinde “Türkiye Araştırmaları Enstitüsü” açılmıştır.

İsveç’te yaklaşık 65 bin vatandaşımız (vatandaşlarımızın da dahil olduğu Türkiye kökenlilerin sayısı tahmini 115 bindir) yaşamakta olup, Türk toplumu ülkedeki en büyük göçmen gruplardan biri olarak ön plana çıkmakta ve ikili ilişkilerimizin önemli bir unsurunu teşkil etmektedir.

İsveç Parlamentosunda, Türkiye kökenli altı milletvekili bulunmaktadır.

İsveç’ten ülkemize gelen turist sayısı 2019 yılında 444.285 olmuştur.