Türkiye-Finlandiya Siyasi İlişkileri

Osmanlı İmparatorluğu, 6 Aralık 1917’de ilan edilen Finlandiya'nın bağımsızlığını Şubat 1918’de tanımıştır. Türk-Fin siyasi ilişkileri, 1924'te imzalanan Dostluk Anlaşması ile kurulmuştur.

Ülkemizin AB katılım sürecine destek veren Finlandiya’yla ikili ilişkilerimiz ve uluslararası alandaki işbirliğimiz, birbirini güçlendirerek gelişmeye devam etmektedir.

Türkiye ve Finlandiya 2010 yılında BM’nin barış sağlama yönündeki etkinlik ve kapasitesinin artırılması amacıyla oluşturulan “Barış İçin Arabuluculuk” girişimine öncülük ederek, BM çerçevesinde bu konudaki tek forum olan Arabuluculuk Dostları Grubunu (ADG) oluşturmuşlardır. ADG'nin halihazırda 52 ülke ve BM dahil 8 uluslararası/bölgesel kuruluş olmak üzere toplam 60 üyesi bulunmaktadır.

Finlandiya’yla ikili ticaret hacmimiz 2019 yılında 1,246 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir (ihracatımız: 335 milyon Dolar; ithalatımız: 911 milyon Dolar).

Finlandiya’ya ihracatımızın ana kalemlerini otomobiller, kara taşıtları için parçalar, karo, küpler vb. eşya, televizyon alıcıları ile ev tekstil ürünleri oluşturmaktadır. Bu ülkeden ithalatımızın başlıca kalemleri ise sodalı ve sülfatlı odun hamuru, kaolin, inorganik madde sıvanmış kağıtlar ve alaşımlı çeliklerden yassı hadde mamulüdür.

Türkiye ile Finlandiya arasında Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) kurulmasına ilişkin bildiri, 4 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.

Finlandiya’da nüfusu yaklaşık 13 bin olan Türk toplumu ikili ilişkilerimizin önemli bir unsurudur. Finlandiya’da Nisan 2015’de düzenlenen genel seçimlerde Türk kökenli bir milletvekili seçilmesi, ayrıca Nisan 2017’de gerçekleştirilen son yerel seçimlerde yedi Türk kökenlinin Belediye Meclislerine girmesi, Finlandiya'daki Türk toplumu bakımından önemli gelişmelerdir.

2019 yılında ülkemizi 135.192 Fin turist ziyaret etmiştir.