Tayland'ın Ekonomisi

Tayland, 1980’li yıllarda yüksek büyüme oranlarını yakalamak suretiyle tarımsal ekonomiden sanayi ağırlıklı bir ekonomik yapıya geçmeyi amaçlayan bir kalkınma modeli izlemiş, şimdi ise “sanayi 4.0” çerçevesinde dijital ekonomi çağını yakalamayı 20 yıllık ulusal stratejisine koymuştur. Hükümet, bölgenin lojistik merkezi olmak için çeşitli projeleri hayata geçirmiş durumdadır. Ayrıca, Tayland Hükümeti, “bio-döngüsel-yeşil ekonomi” adını verdiği yeni bir kalkınma modelini benimsemiş olup, bu model 5 yıllık stratejik planlamalarında da yer almaktadır. Sözkonusu modelde 4 öncelikli alan belirlenmiştir. Bunlar: tarım ve gıda, sağlık hizmetleri, enerji ve biokimyasallar, turizm ve yaratıcı ekonomidir.

Güneydoğu Asya’daki stratejik konumu, okur-yazar oranı, önemli doğal kaynakları, büyük iç pazarı, gittikçe artan satın alma gücü sayesinde Tayland bölgede önemli bir ekonomik güç olma potansiyeline sahiptir.

Türkiye ile Tayland arasındaki ilişkiler iyi seviyede seyretmektedir. Ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek ikili gündemin üst sıralarında yer almaktadır.

Türkiye-Tayland 3. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı 2003 yılında Bangkok’ta yapılmıştır. 4. Dönem KEK toplantısının 2023 yılı başında yapılması konusunda görüşmeler devam etmektedir.

Ayrıca, Türkiye ile Tayland arasında serbest ticaret anlaşması (STA) görüşmeleri 2017 yılında başlatılmış olup, müzakereler halen devam etmektedir. STA müzakerelerinde bugüne kadar yedi tur tamamlanmış olup, son ara tur Aralık 2021’de gerçekleştirilmiştir.

Türkiye-Tayland İş Konseyi 23 Ocak 2011 tarihinde kurulmuştur.

TCMB Uluslararası yatırım pozisyonu kayıtlarına göre Tayland’dan ülkemize 209 milyon ABD Doları tutarında doğrudan yatırım gerçekleşmiştir. Öte yandan, Türkiye’den Tayland’a yapılan doğrudan yatırım tutarı 116 milyon ABD Dolarıdır.

Tayland'daki en büyük Türk yatırımları, BEKO, Kordsa, Hidromek, Hayat Kimya ve Arçelik-Hitachi’dir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bangkok’taki Bang Uthit Camii’nin restorasyon projesini gerçekleştirmiştir. Proje, TİKA tarafından 2014 yılında başlatılmış olup, 2015 yılında tamamlanmıştır. TIKA, Tay karşıtı TICA ile temas ve işbirliği halinde olup, ayrıca bazı restorasyon projelerine dair çalışmaları ve sosyal destek çalışmaları bulunmaktadır.

2018 yılı, iki ülke arasında Karşılıklı Kültür Yılı ilan edilmiş olup; yıl boyunca iki ülke arasında kültür alışverişini sağlamak üzere çeşitli etkinlikler düzenlenmiş, halklar arası ilişkiler ve karşılıklı tanıtım faaliyetleri artırılmıştır. İki ülke arasındaki kültürel bağların bu ve benzeri etkinlikler aracılığıyla güçlendirilmesi sağlanmaktadır.

Tayland’dan ülkemize gelen turist sayısında senelik bazda düzenli bir artış kaydedilmektedir. 2016 yılında ülkemizi 12 000 Tay turist ziyaret etmişken, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında Tayland’dan ülkemize gelen turist sayısı 61.808’e ulaşmıştır. Ülkemizden Tayland'a gelen turistlerin sayısı Tayland Turizm ve Spor Bakanlığının verilerine göre 2018'de 95 000 olmuş, 2019'da ise ‪105 000 civarında gerçekleşmiştir. 2020 ve 2021 yıllarında COVID-19 salgını nedeniyle karşılıklı turist sayılarında kaydadeğer düşüş yaşanmıştır.

Ülke Ekonomisi (2021) :

GSYİH (milyar ABD$)

505,6

Enflasyon Oranı (%)

1,2

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

1,6

İşsizlik Oranı (%)

1,2

Nüfus (milyon)

66,1

İhracat (milyar ABD$)

269,59

Nüfus artış hızı (%)

0,22

İthalat (milyar ABD$)

229,6

Kişi Başına GSYİH (ABD$)

7.255

Kaynak: T.C. Bangkok BE

Başlıca ticaret ortakları : ÇHC, Japonya, ABD, Malezya, Kore,

Başlıca ihracat kalemleri : Makineler, elektrikli makineler/eşyalar, araçlar, kauçuk, plastik, değerli madenler/taşlar, mineral yakıtlar, petrol, et/balık türü gıda ürünleri

Başlıca ithalat kalemleri : Elektrikli makineler/eşyalar, mineral yakıtlar, petrol, makineler, değerli madenler/taşlar, demir-çelik, araçlar, plastik ürünler

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

YILLAR

İHRACATIMIZ

İTHALATIMIZ

HACİM

DENGE

2015

174,1

1.209,7

1.383,8

-1.035,4

2016

163,8

1.482,3

1.656,1

-1.318,4

2017

165,7

1.983,1

2.148,8

-1.817,4

2018

278,4

1.372,4

1.650,8

-1.093,9

2019

270,4

1.140,7

1.411,1

-870,2

2020

184

1.210,6

1.394,6

-1.026,5

2021

236,2

1.644,7

1.880,9

-1.408,4

Kaynak: TÜİK (milyon ABD Doları)

Başlıca İhraç Ürünlerimiz : Sodyum karbonat, dizel motorlar içim aksam, aküler, ayçiçek yağı tohumu, ekskavatör, boru

Başlıca İthal Ürünlerimiz :

Kauçuk, suni devamsız lifler, klima cihazlarının parçaları, bellek birimleri, motorlu araçlar, soğutucular