Tayland'ın Ekonomisi

Ülke Ekonomisi (2019) :

GSYİH (milyar ABD$)

543,7

Enflasyon Oranı (%)

0,7

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

2,4

İşsizlik Oranı (%)

1

Nüfus (milyon)

69,8

İhracat (fob-milyar ABD$)

245,9

Nüfus artış hızı (%)

0,53

İthalat (fob-milyar ABD$)

236,6

Kişi Başına GSYİH (ABD$ SAGP)

7.843,9

Tayland’daki Türk sermayeli firma sayısı

20

Kaynak: T.C. Bangkok BE

Başlıca ticaret ortakları : ÇHC, Japonya, ABD, Malezya, Kore,

Başlıca ihracat kalemleri : bellek birimleri, araçlar, motorlu araç parçaları, altın, petrol yağları,

Başlıca ithalat kalemleri : petrol yağları, elektronik çipler, motorlu araç parçaları, petrol gazları, otomatik bilgi işlem makineleri,


İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

HACİM

DENGE

2015

174,1

1.209,7

1.383,8

-1.035,4

2016

163,8

1.482,3

1.656,1

-1.318,4

2017

165,7

1.983,1

2.148,8

1.817,4

2018

278,4

1.372,4

1.650,8

1.093,9

2019

256,1

1.086,0

1.342,1

829,9

Kaynak: TÜİK (milyon ABD Doları)

Başlıca İhraç Ürünlerimiz : tranvay vagonları, sodyum karbonat, sigaralar, dizel motorlar içim aksam, aküler, Ayçiçek yağı tohumu

Başlıca İthal Ürünlerimiz : kauçuk, suni devamsız lifler, klima cihazlarının parçaları, bellek birimleri, motorlu araçlar, soğutucular,

Türkiye-Tayland 3. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı 2003 yılında Bangkok’ta yapılmıştır. 4. Dönem KEK toplantısının 2020 yılının ikinci yarısında yapılması konusunda görüşmeler devam etmektedir.

Ayrıca, Türkiye ile Tayland arasında serbest ticaret anlaşması görüşmeleri 2017 yılında başlatılmış olup, müzakereler halen devam etmektedir.

Türkiye-Tayland İş Konseyi 23 Ocak 2011 tarihinde kurulmuştur.

TCMB kayıtlarına göre, ‪2002-2018 tarihleri arasında Tayland’dan ülkemize 227 milyon ABD Doları tutarında doğrudan yatırım gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde ülkemizde yerleşik kişilerin Tayland’daki doğrudan yatırımlarının tutarı ise 126 milyon dolardır.

Tayland'daki en büyük Türk yatırımları, BEKO, Kordsa ve Hidromek'tir.

Türkiye’nin, ‪2004-2013 yılları arasında Tayland’a yapmış olduğu ikili resmi kalkınma yardımlarının toplamı 6,65 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bangkok’taki Bang Uthit Camii’nin restorasyon projesini gerçekleştirmiştir. Proje, TİKA tarafından 2014 yılında başlatılmış olup, 2015 yılında tamamlanmıştır. TIKA, Tay karşıtı TICA ile temas ve işbirliği halinde olup, ayrıca bazı restorasyon projelerine dair çalışmaları ve sosyal destek çalışmaları bulunmaktadır.

2018 yılı, iki ülke arasında Karşılıklı Kültür Yılı ilan edilmiş olup; yıl boyunca iki ülke arasında kültür alışverişini sağlamak üzere çeşitli etkinlikler düzenlenmiş, halklar arası ilişkiler ve karşılıklı tanıtım faaliyetleri artırılmıştır. İki ülke arasındaki kültürel bağların bu ve benzeri etkinlikler aracılığıyla güçlendirilmesi sağlanmaktadır.

Tayland’dan ülkemize gelen turist sayısında senelik bazda düzenli bir artış kaydedilmektedir. 2016 yılında ülkemizi 12 000 Tay turist ziyaret etmişken, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında Tayland’dan ülkemize gelen turist sayısı 61.808’e ulaşmıştır. Ülkemizden Tayland'a gelen turistlerin sayısı Tayland Turizm ve Spor Bakanlığının verilerine göre 2018'de 95 000 olmuş, 2019'da ise ‪105 000 civarında gerçekleşmiştir.