#

T.C. Lizbon Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

 

T.C.

LİZBON BÜYÜKELÇİLİĞİ

 

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

 

T.C. Lizbon Büyükelçiliği’nde  münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

 

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1.      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.      Sınav tarihi (4 Ağustos 2014) itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3.      En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4.      Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5.      Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6.      Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7.      Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8.      Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek (Portekizce bilenler sözlü aşamasında ayrıca değerlendirilebilecektir),

9.      Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

 

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1.      Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2.      Özgeçmiş (CV),

3.      Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4.      Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

5.      Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ateşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”),

6.      Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

7.      Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.

 

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.


III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 04.08.2014 Pazartesi  günü saat 10:30’da T.C. Lizbon Büyükelçiliği’nde  yapılacaktır.

 

Sınav konuları:

Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat)

İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik ( 1 Saat)

 

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 07.08.2014 Perşembe günü saat 11:00’de Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

 

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 18.07.2014 günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz Avenida Das Descobertas, No: 22, Restelo, 1400-092 Lisboa Portugal adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:00 – 13:00 ve 14:00 – 17:00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

 

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav:  T.C. Lizbon Büyükelçiliği

Avenida Das Descobertas, No: 22,

Restelo,  1400-092 Lisboa Portugal

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Lizbon Büyükelçiliği

Avenida Das Descobertas, No: 22,

Restelo,  1400-092 Lisboa Portugal

 

Tel      : +351 21 300 3110

Fax     : +351 21 301 7934

E-mail: embassy.lisbon@mfa.gov.tr