SC:7 - 3 Nisan 2008, Dışişleri Sözcüsü'nün Bir Soruya Cevabı (PKK/KONGRA-GEL Terör Örgütü)

AB Konseyi’nin PKK/KONGRA-GEL terör örgütünü AB terör örgütleri listesine dahil eden 2002 ve 2004 yıllarındaki kararlarına karşı AB Adalet Divanı (ABAD) İlk Derece Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin olarak Mahkeme kararını 3 Nisan 2008 tarihinde vermiştir.

Kararın metni ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmekte olup, yapılan ilk incelemeden Mahkeme’nin PKK/KONGRA-GEL‘in terör örgütü olup olmadığına değil, AB Konseyi tarafından terör örgütleri listesine alınma sürecinin AB hukukuna uygunluğu konusunda görüş bildirdiği anlaşılmaktadır.

PKK, diğer tüm adlarıyla (KADEK, KONGRA-GEL vs) AB Konseyi’nin 20 Aralık 2007 tarihli kararı ekinde bulunan ve halen geçerli olan terör örgütleri listesinde yer almaya devam etmektedir.

Dolayısıyla terör örgütü yandaşlarınca ileri sürülen PKK/KONGRA-GEL’in AB terör örgütleri listesinden çıkarıldığı iddiaları gerçekleri yansıtmamaktadır. Geçmişte anılan mahkemenin bazı diğer terör örgütlerinin AB listesine dahil edilme sürecine ilişkin olarak aldığı benzer kararlara rağmen sözkonusu örgütlerin de, terör örgütü olarak AB Konseyi’nin listesinde kalmaya devam ettikleri bilinmektedir. Nitekim, AB Konseyince bu hususu teyid eden beyanlar yapılmıştır.