SC:33 - 22 Aralık, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün BM Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilcisi Ashraf Qazi'nin Ülkemizi Ziyaretine İlişkin Bir Soruya Cevabı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Sudan Özel Temsilcisi Ashraf Qazi, Sudan hakkında istişarelerde bulunmak üzere 16-17 Aralık 2008 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Özel Temsilci Qazi, Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ünal Çeviköz ile gerçekleştirilen istişarelerin ardından, Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ve Sayın Dışişleri Bakanımız Ali Babacan tarafından da kabul edilmiştir.

Türkiye, Sudan’ın bağımsızlığına, egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne büyük önem vermektedir. Bu anlayıştan hareketle Türkiye, kendi imkanları ölçüsünde, Sudan’da barış, istikrar ve refaha katkıda bulunmak amacıyla uluslararası toplum ile işbirliği yapmaya devam etmektedir.

Bu çerçevede Türkiye, Sudan’da barış ve istikrar için önemli bir çerçeve çizen Kapsamlı Barış Anlaşması’nın uygulanmasına tüm taraflarca riayet edilmesinin önemine inanmakta ve tarafların aralarındaki güven ortamını zedeleyebilecek durumlara ihtiyatkar yaklaşmalarını beklemektedir. Bu bağlamda Türkiye, Güney Sudan’daki BM Misyonu’nun faaliyetlerinden ve merkezi rolünden memnuniyet duymaktadır.

Aynı şekilde Türkiye, Darfur’daki krizle ilgili olarak tüm taraflardan ülkede barışın sağlanması yolunda daha istekli olmalarını beklemektedir.

Ayrıca, Sudan ile ortak tarihi ve kültürel bağlara sahip olan Türkiye, Sudan ve kardeş Sudan halkına insani konularda destek vermektedir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilen ve Afrika Birliği’nin stratejik ortağı olan Türkiye, Afrika’daki gelişmeler de dahil olmak üzere, bölgesel sorunlara özel ilgi göstermeye devam edecektir.