NO:93;-;;14 Haziran 2005,;Türkiye ile ABD Arasında Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin İşbirliğine İlişkin Anlaşma

Kitle İmha Silahlarının yayılmasının önlenmesi ve bu tür silahların üretiminde kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojinin ihracat ve transit ticaretinin kontrol edilmesi alanında ülkemiz ile ABD arasında bir Anlaşma, bugün (14 Haziran 2005) Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ali Tuygan, ABD adına da ABD’nin Ankara Büyükelçisi Eric Edelman tarafından imzalanmıştır.

Sözkonusu anlaşma ile ihracat kontrolü alanında lisans ve uygulayıcı  kurumlarımıza, ABD tarafından, Kitle İmha Silahı yapımında kullanılabilecek, hassas teknoloji ihtiva eden çift-kullanımlı malzemelerin teşhisine yardımcı olacak uzmanlık ve teknik donanımın verilmesi öngörülmektedir.

Anlaşmanın amacı, taraflar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve Türkiye’nin, Kitle İmha Silahlarının, füze fırlatma sistemlerinin ve bağlantılı çift-kullanımlı malzeme ve teknolojinin yasadışı ticaretinin engellenmesi, caydırılması, tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik olarak ulusal ihracat kontrol sistemini, kolluk uygulamalarını ve sınır güvenliğini takviyeye yönelik çabalarının desteklenmesidir.

Anlaşma, Tarafların, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli ulusal prosedürlerin tamamlamış olduğuna dair son yazılı bildirimleri yek diğerine gönderdikleri tarihte yürürlüğe girecektir.

Anlaşma üç yıl yürürlükte kalacak ve bu sürenin hitamında, taraflardan biri diğerine Anlaşmanın sona erdirilmesi için  6 ay önceden yazılı bildirimde bulunmadıkça bir yıllık sürelerle otomatik olarak uzatılacaktır.