No:88 - 1 Haziran 2006, ABD´nin Nükleer Sorunla Bağlantılı Olarak İran ile Doğrudan Diyaloga Girebileceği Beyanı hk.

ABD, İran’ın nükleer programı çerçevesinde gerçekleştirmekte olduğu uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen ve doğrulanabilir şekilde askıya alması halinde, bu ülke ile yapılmakta olan çok taraflı görüşmelere katılmaya hazır olduğunu açıklamıştır.

Ülkemiz, anılan sorunun diplomatik yollardan çözüme kavuşturulması amacına yönelik olarak uluslararası toplumun sürdürmekte olduğu çabalara bugüne kadar elinden gelen desteği vermiştir.

ABD önerisine olumlu bir tepki vermesinin, İran’ın nükleer programı ile bağlantılı soruna diplomatik çözüm bulunmasına yönelik olarak uluslararası toplum tarafından ortaya konan çabaları güçlendireceğine, taraflar arasında güven ve diyalog ortamı oluşturacağına, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrar ortamına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Komşumuz İran’ın diğer ilgili taraflarla birlikte, bu fırsatı iyi değerlendirmesini ve soruna diplomatik çözüm çabalarını güçlendirecek gerekli adımları atmasını ümit ediyoruz.