NO:82 -;25 Mayıs 2007, Türkiye´nin Çokuluslu Güney Görev Kuvvetinin (MNTF-S) Komutanlığını 29 Mayıs 2007 Tarihinden İtibaren Bir Yıllığına Devralması hk.

 

Türkiye, NATO tarafından halihazırda Kosova’da icra edilmekte olan KFOR harekatının beş bölge komutanlığından biri olan Çokuluslu Güney Görev Kuvvetinin (MNTF-S) Komutanlığını 29 Mayıs 2007 tarihinden itibaren bir yıllığına üstlenecektir. MNTF-S görev bölgesinde halihazırda ülkemizin yanısıra Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan ve İsviçre’den birlikler görev yapmaktadır.

MNTF-S Karargahı, soydaşlarımızın da ağırlıklı olarak yaşadığı Prizren bölgesindedir.

NATO’nun Kosova’daki çatışmaların durdurulması için görev üstlendiği 1999’dan buyana KFOR’a katkı yapan ülkemiz, Kosova’nın geleceği için önem arzeden bir dönemde bu görevi üstlenmektedir. Böylelikle Balkanlar’da barış ve istikrarın korunmasına atfettiğimiz önem ve bu yönde katkıda bulunmak hususundaki kararlılığımız bir kez daha vurgulanmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin 2009-2010 dönemi için adaylığını koyduğu BM Güvenlik Konseyi üyeliği çerçevesinde uluslararası güvenlik bağlamında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceği teyit olunmaktadır.

Tuğgeneral Uğur Tarçın komutasında yürütülecek görev süresince, halihazırda bünyesinde Azeri ve Gürcü takımlarını da barındıran Türk Görev Kuvveti, yaklaşık 300 askerle daha takviye edilecektir. Bu süre zarfında ayrıca üç adet UH-1 tipi genel maksat helikopteri anılan Komutanlığımıza tahsis edilecektir.

Tuğgeneral Tarçın, 29 Mayıs 2007’de Prizren’de icra edilecek devir-teslim töreniyle komutayı Alman meslektaşından devralacaktır.

Türkiye, anılan görevi Mayıs 2008’de Avusturya’ya devredecektir.